RIZIV Sociaal Statuut: laatste kans om aanvullende informatie door te sturen!

verpleegkundige
Sommige verpleegkundigen merkten bij het ontvangen van hun evaluatie voor het RIZIV Sociaal Statuut 2020 op dat ze geen recht hadden op een premie.

Als dat bij u het geval was, weet dan dat het mogelijk is dat het RIZIV zich bij de evaluatie op onvoldoende of foutieve gegevens heeft gebaseerd. Als u meent een activiteit te hebben uitgevoerd die recht geeft op een premie of een hogere premie dan aangekondigd, moet u uiterlijk 31 augustus aanvullende informatie aan het RIZIV doorgeven!

Aanvullende gegevens

Begin juli stuurde het RIZIV de evaluatie van de prestaties uit 2020 en het bedrag van de voorziene RIZIV-premie naar verpleegkundigen, op voorwaarde dat ze over een e-mailadres beschikten.

Voor sommigen bedroeg de aangekondigde premie €0. Dit komt doordat het RIZIV zich bij de evaluatie heeft gebaseerd op onvolledige of foutieve gegevens.

Hier zijn enkele situaties waar het RIZIV niet alle informatie lijkt te hebben opgehaald:

  • Zelfstandige verpleegkundigen in hoofdberoep die in de "authentieke" gegevensbanken als zelfstandige in bijberoep worden beschouwd
  • Verpleegkundigen die in 2020 zijn overgestapt van het statuut van zelfstandige in bijberoep naar die van zelfstandige in hoofdberoep
  • Verpleegkundigen van wie de periode van arbeidsongeschiktheid (Covid, quarantaine, zwangerschapsverlof...) niet in aanmerking is genomen
  • Verpleegkundigen die deeltijds werken met een aanvulling van de mutualiteit (deeltijds om medische redenen,…)

In dat geval heeft u er alle belang bij deze gegevens aan te vullen/corrigeren om de premie te ontvangen waar hun activiteit recht op geeft. Dat moet uiterlijk op 31 augustus of vroeger gebeuren!

We nodigen de 6.000 leden van Curalia die ons een elektronisch mandaat (CSAM) hebben gegeven, uit om ons de nodige aanvullende informatie per e-mail op te sturen (activiteitenverklaringen, getuigschriften, facturen, enz.). Wij vervolledigen hun dossier bij het RIZIV op basis van deze elementen.

Periodes van arbeidsongeschiktheid

Voor 2020 merkten we ook op dat een aantal periodes van arbeidsongeschiktheid door het RIZIV niet in aanmerking werden genomen. Dit hangt ongetwijfeld samen met de toename van dit soort gevallen gedurende het afgelopen jaar. Een reden te meer om na te gaan of de toegekende premie rekening houdt met dit element!

Blijft de vraag om rekening te houden met de impact van Covid-19 op de activiteit van Verpleegkundigen in 2020. Het RIZIV verlaagde de activiteitsdrempels voor het verkrijgen van het sociaal statuut met 5%.
Maar sommigen hebben gemerkt dat hun activiteit aanzienlijk meer wordt beïnvloed dan anderen, afhankelijk van hun persoonlijke situatie (werkplaats, locatie, enz.). Voor de periodes waarin de activiteit het meest werd getroffen, hadden zelfstandigen toegang tot het overbruggingsrecht. Curalia vraagt ​​het RIZIV om bij de berekening van de activiteitendrempels rekening te houden met de periodes waarin het overbruggingsrecht gebruikt werd. In afwachting van de reactie van het RIZIV stellen wij de betrokken verpleegkundigen voor om hun dossier aan te vullen met een attest waaruit blijkt dat ze in 2020 van het overbruggingsrecht hebben genoten.

Waarom een ​​mandaat aan Curalia geven voor het beheer van uw RIZIV-statuut?

Vandaag maakt u zich misschien nog geen zorgen over het beheer van uw RIZIV-statuut, maar in de toekomst kunt u zich mogelijk in één van bovenstaande situaties bevinden. Een dergelijke situatie kan leiden tot het verlies van duizenden euro’s.

Weet dat als u Curalia een mandaat geeft om uw RIZIV-statuut te beheren, u ten volle geniet van onze ervaring. We verwerken duizenden dossiers en raadplegen de dossiers van honderden verpleegkundigen op MyRIZIV. We kunnen daar elementen opsporen die het morgen misschien mogelijk maken om uw dossier te corrigeren. Op die manier dwingen we het recht op uw RIZIV-statuut af.

U hebt nog tijd om voor Curalia te kiezen voor de vervollediging én verdediging van uw RIZIV-statuut. Wacht niet langer en maak uw leven gemakkelijker door Curalia vandaag nog een mandaat te geven.

Klik hier voor meer informatie