Ons verhaal

Curalia is een onderlinge verzekeraar. Hierdoor vloeit alles terug naar onze leden. Apothekers(assistenten), artsen, kinesitherapeuten, logopedisten, podologen, psychologen, tandartsen, verpleegkundigen enz., plukken dus zelf de vruchten van onze groei.

Als zorgverleners spreken we de taal van onze leden en begrijpen we hun noden en behoeften beter dan elke andere verzekeraar. In 1968, toen het RIZIV-statuut werd ingevoerd, richtten de beroepsverenigingen van apothekers een Onderlinge Verzekeringsvereniging (OVV) op. Het doel: ervoor zorgen dat de leden van de vereniging over het hoogst mogelijke aanvullend pensioenkapitaal konden beschikken.

Meer dan 50 jaar later, en ondertussen onder de naam Curalia, ondersteunen we +20.000 leden uit alle medische en paramedische sectoren:

PENSIOENVOORZIENING: alle oplossingen in de tweede en derde pijler  maak optimaal gebruik van de bestaande fiscale voordelen om uw pensioenkapitaal op te bouwen.

VERZEKERINGEN: specifieke aanpak op maat van zowel de professionele als privésituatie van zorgverleners.

Gebouw