Veelgestelde vragen

Waar kan ik instructies vinden voor het uitvoeren van een storting?

In de rubriek “mijn contracten” op MyCuralia vindt u alle informatie die u nodig heeft: de te gebruiken gestructureerde mededeling en het al gestorte bedrag dit jaar. En dit voor al uw contracten.

Kan ik van het fiscaal voordeel genieten indien ik niet in het kader van het RIZIV werk?

Alle zorgverleners zelfstandigen en zorgverleners bedienden die het akkoord of conventie met de mutualiteit niet geweigerd hebben, kunnen van dit voordeel genieten. En dit ongeacht hun activiteit: administratie, industrie, onderzoek, gespecialiseerd centrum, … Indien u niet meer weet of u de conventie heeft geweigerd, neem dan contact met ons op.

Waarom is het RIZIV-sociaal statuut enkel voor verpleegkundigen in hoofdberoep?

Het RIZIV-Sociaal Statuut is bedoeld voor de opbouw van een aanvullend pensioen voor verpleegkundigen. De zelfstandige verpleegkundigen in bijberoep zijn eerst en vooral bedienden (minimum half-tijds), hierdoor genieten zij van sociale overeenkomsten die een aanvullend pensioen voorzien. Van deze voordelen geniet de verpleegkundige in hoofdberoep niet.

Daarom is het RIZIV-sociaal statuut enkel voor verpleegkundigen in hoofdberoep.

Bent u verplicht jaarlijks een persoonlijke storting te doen?

Er is geen eigen bijdrage verplicht in het kader van het VAPZ.

Het fiscale voordeel waar u van kunt genieten door een storting te doen op het CuraNova contract van Curalia is een voordeel waar bepaalde zorgverleners recht op hebben. Het is dus geen verplichting. U kiest elk jaar of u wenst te storten en zo ja, hoeveel in functie van uw (fiscale) situatie op dat moment.
Om de aanvullende waarborgen te kunnen garanderen, dient er wel jaarlijks minimaal € 100 op uw contract gestort te worden. Indien het RIZIV een jaar niets gestort heeft (bijvoorbeeld omdat u dat jaar niet gewerkt heeft) dan dient u dit dus zelf te storten om van de waarborgen te blijven genieten.

Moet ik recht hebben op de RIZIV-tussenkomst om van het fiscaal voordeel te genieten?

Nee. Dit zijn twee verschillende dingen. Als zelfstandig verpleegkundige kunt u van het fiscaal voordeel genieten.

Moet ik recht hebben op de RIZIV-tussenkomst om van het fiscaal voordeel te genieten?

Nee. Dit zijn twee verschillende dingen. Indien u bediende bent en de RIZIV-conventie niet geweigerd heeft, dan kunt u van het fiscaal voordeel genieten. Er zijn nog veel logopedisten bedienden die dit niet weten.

Ik heb gehoord dat er verschillende manieren zijn om aan pensioenopbouw te doen. Welke optie is voor mij de beste?

Er zijn inderdaad verschillende manieren om aan pensioenopbouw te doen. Soms is het moeilijk om door de bomen het bos te zien. Zeker omdat de namen van de verschillende contracten erg op elkaar lijken. Om u te helpen heeft Curalia een ‘assistent in aanvullend pensioen’ gecreëerd: deze online applicatie laat u na het invullen van enkele gegevens zien wat voor uw situatie de beste oplossing is en welke optie u daarna moet gebruiken om uw pensioen te verhogen! Surf naar https://pension.curalia.be/.

Moet ik recht hebben op de sociale voordelen om van het fiscaal voordeel te genieten?

Nee. Dit zijn twee verschillende dingen. Of u nu zelfstandige of bediende bent (en in dat laatste geval het akkoord tandartsen-ziekenfondsen niet geweigerd heeft), dan kunt u van het fiscaal voordeel genieten.

Moet ik recht hebben op de sociale voordelen om van het fiscaal voordeel te genieten?

Nee. Dit zijn twee verschillende dingen. Of u nu zelfstandige of bediende bent (en in dat laatste geval het Medicomut-akkoord niet geweigerd heeft), dan kunt u van het fiscaal voordeel genieten.

Wat zijn de voordelen van de hospitalisatieverzekering aangeboden door Curalia?

De zorgverleners, die het beheer van hun RIZIV sociaal statuut aan Curalia hebben toevertrouwd en bijgevolg lid zijn van Curalia, kunnen zich aansluiten aan het HospiNova contract. Dit is een collectief contract van Curalia, onderschreven bij DKV.

De PLUSPUNTEN van de hospitalisatieverzekering HospiNova :

 • Vrije keuze van ziekenhuis, dokter en kamertype
 • Terugbetaling zonder limiet voor de prestaties waarin de mutualiteit tussenkomt
 • Dekking van medische kosten, opgelopen 30 dagen voor en 90 dagen na de hospitalisatie
 • Geen medische vragenlijst: dekking van vooraf bestaande ziekten en aandoeningen
 • Terugbetaling van de behandeling van ambulante zorgen voor 27 zware ziekten
 • Repatriëring bij een hospitalisatie in het buitenland
 • Medicard: geen aanbetaling of factuur te betalen bij erkende ziekenhuizen en de factuur beperkt zich tot de jaarlijkse franchise van € 250. vanaf 1 juli, heeft u de mogelijkheid om de jaarlijkse vrijstelling van 250 EUR te vermijden. Hoe? Door simpelweg te kiezen voor een opname in een tweepersoonskamer (of gedeeld). 
 • Mogelijkheid om de gezinsleden te verzekeren
 • Dekking blijft behouden na de professionele carrière, met de aanpassing van de premie. En dat aan een zeer aantrekkelijk tarief

Wat gebeurt er indien ik een jaar niet aan de voorwaarden voldoe om recht te hebben op de RIZIV-tussenkomst?

Uw contract loopt gewoon door: het geld wat er in de voorgaande jaren op gestort werd brengt nog steeds rendement op en u kunt nog altijd zelf storten op uw contract. Bij een betaling van ten minste € 100 behoudt u het recht op solidariteitswaarborgen.

Het jaar daarop worden uw contractgegevens opnieuw aan het RIZIV bezorgd, zodat het een premiedossier op uw naam kan openen en kan nagaan of u voor dat jaar recht hebt op een premie. We willen niet dat je dit voordeel mist!

Ik heb al een VAPZ. Is dat hetzelfde als het RIZIV-contract ?

Nee. Stortingen op uw VAPZ doet u zelf, stortingen in het kader van de RIZIV-tussenkomst op het RIZIV-contract, gebeuren door het RIZIV. Echter, beiden vallen onder dezelfde wetgeving: de wet betreffende de aanvullende pensioenen. Deze wetgeving voorziet twee types contracten:

 • De pensioen overeenkomst die gebruikt wordt voor het VAPZ.
   
 • De sociale pensioen overeenkomst waar het RIZIV haar tussenkomst op stort. U heeft ook de mogelijkheid zelf stortingen te doen op dit type contract. Deze stortingen zijn fiscaal aftrekbaar. Bovendien geniet u van een korting op uw sociale bijdragen én kunt u 15% meer sparen op een sociale pensioenovereenkomst dan op een klassieke pensioenovereenkomst.

U kunt de twee contracten niet combineren!

Mag men in het begin de getuigschriften van een andere kinesitherapeut gebruiken?

Ja. In afwachting van de ontvangst van je eigen getuigschriften kan je de getuigschriften gebruiken van de kinesitherapeut die je vervangt. Je moet dan zijn gegevens doorstrepen en je naam en RIZIV-nummer vermelden.
Om fiscale ongemakken te vermijden, stel je best een document op (in twee exemplaren en ondertekend door beide kinesitherapeuten) waarin vermeld wordt dat je deze getuigschriften gebruikt hebt (met vermelding van de nummers).

Vanaf wanneer kan ik beginnen werken?

Je mag beginnen met werken vanaf de datum dat je erkenning toegekend werd door het Agentschap Zorg en Gezondheid. Kinesitherapeuten krijgen na het behalen van hun diploma automatisch een erkenning als kinesitherapeut. Je hoeft die erkenning dus niet zelf aan te vragen. Na je erkenning krijg je automatisch je visum opgestuurd.

Vanaf welke datum wordt de toetreding van een kinesitherapeut tot de RIZIV-conventie van kracht?

De toetreding wordt van kracht vanaf de datum waarop het RIZIV je toetredingsformulier ontvangt.

Uitzondering: Voor jonge kinesitherapeuten die hun toetreding tot de conventie opsturen binnen de zes weken na hun inschrijving bij het RIZIV (binnen de zes weken na ontvangst van hun RIZIV-nummer), wordt de toetreding van kracht op de datum van hun inschrijving bij het RIZIV. Indien zij willen dat hun toetreding tot de conventie op een andere datum ingaat, dan dienen ze dit expliciet te vermelden bij het versturen van de aanvraag tot toetreding.

Moet een kinesitherapeut telkens hij in een andere praktijk gaat werken een verklaring op erewoord opsturen?

Ja, dit is verplicht voor iedere praktijkkamer, zelfs als het gaat over een vervanging van enkele dagen. Je bent niet verplicht deze verklaring op erewoord te verzenden voor de aanvang van de prestaties in de praktijkkamer. De verklaring mag tot één maand na aanvang van de prestaties verzonden worden.

Bijzondere situatie: De jonge kinesitherapeuten met een voorlopig RIZIV-nummer moeten geen verklaring op erewoord verzenden als zij in een praktijkkamer werken. Zij moeten dit voor de eerste maal doen wanneer zij hun definitief RIZIV-nummer ontvangen.

Ik wil graag storten voor mijn pensioen: op welk contract dien ik te storten om van een zo hoog mogelijk fiscaal voordeel te genieten?

Er zijn verschillende manieren om aan pensioenopbouw te doen, en het is soms moeilijk om door de bomen het bos te zien. Curalia heeft een ‘assistent in aanvullend pensioen’ gecreëerd: deze online applicatie laat u na het invullen van enkele gegevens zien wat voor uw situatie de beste oplossing is! U vindt de applicatie hier.

Moet ik recht hebben op de RIZIV-tussenkomst om van het fiscaal voordeel te genieten?

Nee. Dit zijn twee verschillende dingen. Of u nu zelfstandige of bediende bent, u kunt van het fiscaal voordeel genieten.

Als ik dit jaar stort, ben ik dan verplicht volgend jaar ook te storten?

Nee. De contracten die Curalia voorstelt zijn contracten met vrijwillige en variabele premies. U kiest ieder jaar zelf of u wilt storten of niet en u beslist zelf hoeveel. Het is een voordeel waar u van geniet, geen verplichting.

Ik ben nog maar enkele jaren verwijderd van mijn pensioen. Is dit interessant voor mij?

Het fiscaal voordeel staat los van uw leeftijd. Echter, indien u het jaarlijks rendement berekent dat u met een storting op dit contract krijgt, dan ziet u al snel dat deze laatste jaren de interessantste zijn! Een voorbeeld: U bent 60 jaar oud en doet een storting die u een fiscaal voordeel van 48% oplevert. Aangezien uw contract nog 5 jaar loopt, betekent dit een jaarlijks rendement van 9,6%. Een beter rendement is moeilijk te vinden! Uiteraard zal het kapitaal dat u spaart na 5 jaar niet enorm zijn, maar het fiscaal rendement is al zeker de moeite waard!

Moet ik recht hebben op de RIZIV-tussenkomst om van het fiscaal voordeel te genieten?

Nee. Dit zijn twee verschillende dingen. Indien u bediende bent en de RIZIV-conventie niet geweigerd heeft, dan kunt u van het fiscaal voordeel genieten. Er zijn nog veel kinesitherapeuten bedienden die dit niet weten.

Kan ik van het fiscaal voordeel genieten indien ik niet in een officina werk?

Alle apothekers die een RIZIV-nummer hebben, kunnen van het fiscaal voordeel genieten, ongeacht hun activiteit: industrie, onderzoeker, … Indien u niet weet of u een RIZIV-nummer heeft, neem dan contact met ons op.

Wie kan er op mijn contract storten?

Naast het RIZIV, en uzelf, kan ook uw werkgever stortingen uitvoeren op uw contract. Denk bijvoorbeeld aan een eindejaarspremie. De premies van uw werkgever worden toegevoegd aan uw eigen stortingen. Dit is zowel voor u als voor uw werkgever voordelig aangezien er minder sociale bijdragen en belastingen moeten betaald worden.

Hoe kan ik met regelmaat sparen?

De gemakkelijkste manier is een permanente betaalopdracht in te stellen. Zo kiest u zelf welk bedrag u maandelijks of trimestrieel spaart. Uw spaargeld brengt bovendien interesten op vanaf de storting. Hoewel het te laat is om deze methode in 2020 te gebruiken, kunt u toch nog aanspraak maken op het fiscaal voordeel door een eenmalige storting te doen. Voor het jaar 2021 kunt u natuurlijk al een doorlopende opdracht instellen. De referentie die u hiervoor dient te gebruiken is dezelfde gestructureerde mededeling als die voor uw storting van dit jaar.

Wat is beter: sparen op een contract pensioensparen, of op een aanvullend pensioencontract?

Het fiscaal voordeel op pensioensparen bedraagt 30%. Op een aanvullend pensioencontract is dit – zodra u meer dan € 23.720 per jaar verdient – 48%. U doet er dus goed aan te storten op uw aanvullend pensioencontract. Bovendien kunt u daar meer op storten dan op een contract pensioensparen. Een ander element: indien u uw spaargeld op uw Aanvullend Pensioencontract met solidariteit groepeert, dan worden uw stortingen toegevoegd aan de stortingen van het RIZIV en bouwt u sneller een groter kapitaal op dat u kunt gebruiken voor de aankoop of renovatie van een woning (zie FAQ 3).

Is het geld dat ik stort geblokkeerd tot aan mijn pensioen?

Nee, bij Curalia niet. Zodra het opgebouwde kapitaal op uw contract (door uw eigen stortingen en die van het RIZIV) € 10.000 bedraagt, kunt u dit gebruiken voor de aankoop of renovatie van een onroerend goed. Na enkele jaren heeft u dus een mooi kapitaal om te gebruiken voor de aankoop van een woning. De bank zal dit geld beschouwen als een persoonlijke bijdrage, wat het krijgen van een lening aan goede voorwaarden zal vergemakkelijken.

Ik heb al een VAPZ-contract. Wat is het voordeel van storten op dit contract?

In eerste instantie omdat dit contract aanvullende solidariteitswaarborgen omvat die de dekkingen van de sociale zekerheid uitbreiden tijdens uw carrière o.a. bij bevalling, arbeidsongeschiktheid of overlijden. Deze aanvullende bescherming wordt gefinancierd door 10% van de gestorte premies. De ware kost hiervan is echter geen 10%, maar slechts 4 à 5% omdat dit deel van de premie ook aftrekbaar is. Het fiscaal aftrekbaar bedrag is dus 15% hoger op dit contract dan op een klassiek VAPZ-contract. Zelfs na 10% aftrek voor de solidariteitswaarborgen spaart u meer voor uw pensioen.

Een bijkomend voordeel: u heeft maar één contract dat u gemakkelijk kunt opvolgen via MyCuralia.

Wat is MyCuralia en hoe surf ik er naar toe?

MyCuralia is een gloednieuw digitaal platform van Curalia waarop leden hun persoonlijke gegevens, contracten en documenten digitaal kunnen raadplegen en downloaden. De gegevens van elk lid uit onze database zijn gekoppeld aan zijn MyCuralia-account, waardoor deze constant up-to-date zijn. MyCuralia kadert in het digitaliseringsproject van Curalia en heeft de bedoeling leden in staat te stellen contracten en documenten op elk moment snel en gemakkelijk op te vragen. 

De website is bereikbaar via de passende link 'https://my.curalia.be'. U kunt ook simpelweg op onderstaande knop drukken!

Surf naar MyCuralia

Biedt CuraNova een zelfde rendementsberekening voor iedereen?

Doordat de rentevoet van CuraNova op de gehele reserve toegekend wordt, wordt het rendement voor iedereen op eenzelfde manier berekend. Dit geldt ook voor eventuele winstdeelname. Iedereen krijgt, zonder onderscheid, hetzelfde rendement. Dit maakt Curalia uniek: de onderlinge solidariteit tussen alle leden, jong en oud.

Wat is het voordeel van een flexibele rentevoet?

De flexibele rentevoet van CuraNova wordt jaarlijks aangepast. Op deze manier kunnen wij snel inspelen op de financiële markten, en onze leden altijd het hoogst mogelijke rendement bieden. Zodra de financiële markten stijgen, kan de rentevoet van CuraNova stijgen! Nu in tijden van historisch lage rente geld vastzetten aan een vaste (en momenteel dus lage) rentevoet, is ons inziens geen goed advies.