Stort op een Aanvullend Pensioencontract en geniet meer dan 54% fiscaal voordeel

We doen er alles aan om zorgverleners de best mogelijke toekomst te garanderen.

Algemene vergadering van Curalia - 24 mei 2022

De Algemene Vergadering zal doorgaan op dinsdag 24 mei 2022 om 20u30, Tweekerkenstraat 33 te 1000 Brussel.

Het opzet van Curalia is steeds om haar leden optimaal te informeren over de toestand van de onderneming. Overeenkomstig de nieuwe statuten die in juni 2021 zijn aangenomen, wordt deze informatie, in de vorm van een verkorte versie van het jaarverslag van de Raad van Bestuur, hier ter beschikking gesteld.

De aanwezigheid op de Algemene Vergadering is niet verplicht. U heeft de mogelijkheid (zonder verplichting) een volmacht te geven aan een ander lid, waaronder de bestuurders (zie onderstaande lijst) vóór 17 mei 2022 a.d.h.v. dit formulier.

We zorgen voor uw vandaag, en voor uw morgen

Verzekeringen - uw vandaag

Reeds meer dan 50 jaar is Curalia de sector-specialist bij uitstek. We focussen enkel op het ondersteunen en beschermen van zorgverleners. Hierdoor hebt u een ongeëvenaarde expertise van uw sector ter beschikking. Of u nu als startende bediende uw eerste wagen koopt, als zelfstandige uw inkomen wil waarborgen, nood hebt aan een brand-, hospitalisatie-, BA-verzekering, of een totaaloplossing wenst? Wij werken voor u steeds een oplossing op maat uit voor die specifieke fase in uw carrière.

 

Pensioenopbouw - uw morgen

Voor Curalia draait verzekeren en pensioenopbouw naast het ‘indekken’, ook rond het creëren van duurzame mogelijkheden. We zoeken in elke fase van uw carrière vandaag, naar de opportuniteiten voor uw morgen. Curalia is dé expert wat de ondersteuning bij het RIZIV-Statuut betreft. Hiermee kan u pensioenkapitaal opbouwen. Wij nemen als geen ander de administratie & procedures voor onze rekening, zodat u maximaal NU reeds alles uit het leven kan halen.

 

computer_2

Hoe duid ik mijn POZ en (sociaal) VAPZ correct aan op mijn belastingsbrief?

Het jaarlijkse moment waarop u uw personenbelasting moet invullen, is aangebroken en dat betekent dat Curalia u advies verleent om het formulier correct in te vullen. De codes waar u de premies voor het POZ en Aanvullend Pensioen (VAPZ of sociaal VAP) moet invullen, zijn gelijk aan die van vorig jaar.

Lees meer
aanvullend-pensioen2

Wat loop ik mis als ik vroeger op pensioen ga?

De wettelijke pensioenleeftijd voor zelfstandigen en bedienden bedraagt op dit moment 65 jaar. Toch gaat lang niet iedereen op die leeftijd op pensioen. Als algemene regel geldt dat wie 45 jaar gewerkt heeft, recht heeft op een volledig pensioen. In realiteit is dit vaak een stukje minder. Toch kunt u ook vroeger op pensioen gaan, maar welke financiële gevolgen zijn daaraan verbonden?

Lees meer