Invest 23

Verzekeringen
Apotheker

Een tak 23-levensverzekering combineert een levensverzekering met een belegging in één of meerdere fondsen. Het rendement van deze verzekering is afhankelijk van de prestaties van die belegging. Bij Curalia bieden we ‘Invest 23’ aan: een individuele levensverzekering naar Belgisch recht onderschreven bij Baloise*. De overeenkomst is van type tak 23 die door 1 of 2 verzekeringnemers kan genomen worden.

TIJDELIJKE ACTIE: 2% PREMIETAKS WORDT TERUGBETAALD!

Wat is een tak 23-levensverzekering?

Een tak 23-levensverzekering combineert een levensverzekering met een belegging in één of meerdere fondsen. Het rendement van deze ‘beleggingsverzekering’ is afhankelijk van de prestaties van het fonds. Elk fonds is onderhevig aan marktschommelingen door diverse economische evoluties. De koers kan daardoor stijgen of dalen ten opzichte van de koers die van toepassing was op het moment dat u uw geld belegde. U kunt dus een winst of een verlies realiseren bij de verkoop van uw tak 23-fonds.

Door middel van een behoefteanalyse op MyCuralia koppelen we het meest passende profielfonds aan uw profiel. Dat sluit aan bij uw risicoprofiel en beleggingsdoelstelling. Daarnaast is het ook mogelijk om te kiezen uit verschillende themafondsen, die een verscheidenheid aan beleggingsoplossingen omvatten.

Aantrekkelijke uitstapvergoeding

De uitstapvergoeding van Invest 23 is degressief gedurende de eerste 3 jaren: 3% - 2% - 1% en vanaf het vierde en volgende jaar 0%.

Interessant: u heeft in deze eerste drie jaren de mogelijkheid om 1 keer per jaar een kosteloze opname te doen van 15% van het reserve met een maximum van € 36.000.

Daarnaast heeft u bij volgende gebeurtenissen het recht om de polis af te kopen zonder afkoopvergoeding:

 • Bij aankoop van een officina of praktijkkabinet door uzelf of uw nakomelingen tot in de 2e graad
 • Uw huwelijk of het huwelijk van één van uw nakomelingen tot in de 2e graad
 • U gaat wettelijk samenwonen
 • Uw pensionering of brugpensionering
 • Het overlijden van uw huwelijkspartner, uw wettelijk samenwonende partner of iemand die fiscaal ten laste is
 • De blijvende fysiologische invaliditeit voor minimaal 25% van uzelf, uw huwelijkspartner, uw wettelijk samenwonende partner of iemand die fiscaal ten laste is 
 • Het verwerven van een woning door uzelf of uw nakomelingen tot in de 2e graad

Spaar- en beleggingsdoelstelling

U kiest ervoor om te investeren in een of meer tak23-beleggingsfondsen, met een rendement dat varieert in functie van de marktomstandigheden.

Duur van de beleggingsverzekering tak 23

Uw Invest 23-polis loopt voor een onbepaalde duur, dat wil zeggen dat een uitbetaling plaatsvindt als u zelf het initiatief neemt om de overeenkomst af te kopen, of bij uw overlijden ten voordele van uw begunstigden.

Minimaal € 1.000

De minimale eerste storting bedraagt 1.000 EUR (inclusief premietaksen en kosten). Bijkomende stortingen vanaf minimaal 50 EUR (inclusief premietaksen en kosten) zijn steeds mogelijk.

Rendement van de beleggingsverzekering tak 23

Het rendement van uw beleggingsverzekering tak 23 is afhankelijk van de beleggingsfondsen die u koos. De voorgestelde tak 23-fondsen streven ernaar om een zo hoog mogelijk rendement te bereiken binnen het risicoprofiel, maar er is geen garantie op behoud of aangroei van de geïnvesteerde premie.

Profielfondsen**

We stellen u graag onze vier profielfondsen voor, die u kunt onderschrijven in onze beleggingsverzekering Invest 23. Een profielfonds is een beleggingsfonds dat aansluit bij uw risicoprofiel en beleggingsdoelstelling. Onze vier profielfondsen variëren van defensief tot dynamisch en worden beheerd door fondsenbeheerder BlackRock. Door middel van een behoefteanalyse op MyCuralia koppelen we het beste profielfonds aan uw profiel.

Themafondsen

We stellen u graag onze vijf themafondsen voor, die u kunt onderschrijven in de beleggingsverzekering Invest 23.

Themafondsen zijn een ideaal beleggingsinstrument wanneer u met uw investering zelf bepaalde klemtonen wenst te leggen, bijvoorbeeld omdat u uw steentje wilt bijdragen aan een betere wereld (Positive Impact), wilt investeren in duurzame trends (Megatrends) of interesse hebt in het vastgoedgebeuren (Real Estate and Infrastructure).

* U kan de algemene voorwaarden en de KID raadplegen op www.curalia.be

** De waarde (of koers) van tak23-fondsen is onderhevig aan marktschommelingen door diverse economische evoluties. De koers kan daardoor stijgen of dalen ten opzichte van de koers die van toepassing was op het moment dat je je geld belegde. Je kunt dus een winst of een verlies realiseren bij de verkoop van je tak23-fonds. Als verzekeringnemer draag je zelf het financiële risico dat hieraan verbonden is.

Tak23-fondsen en hun onderliggende fondsen zijn ook onderhevig aan risico’s verbonden aan hun doel, hun samenstelling en aan de beleggingsstrategie van de fondsbeheerder. Hierdoor bestaat het risico dat het beheer, ondanks de professionele deskundigheid van de fondsbeheerder, niet steeds het verwachte resultaat oplevert.

Deze verzekeringen worden u aangeboden door Curalia Brokers b.v. Curalia Brokers b.v. is een verzekeringsmakelaar erkend onder nummer 04573A.

Curalia Brokers b.v. is voor 100% een dochteronderneming van Curalia o.v.v.

Juridische bemerkingen

 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van het Belgisch recht.
 • Alvorens deze verzekering af te sluiten, adviseren wij u kennis te nemen van de infofiches van dit product, en de algemene voorwaarden.
 • Als klant bent u beschermd door de gedragsregels in verzekeringen.
 • Elke klacht kan worden gericht aan onze klachtendienst via klacht@curalia.be of t.a.v. de Compliance Officer, Tweekerkenstraat 33 te 1000 Brussel.
 • Indien dit geen oplossing biedt, dan kan u zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen, De Meeûssquare 35 te 1000 Brussel of www.ombudsman.as.
 • Voor advies op maat of een verzekeringsaanbod kunt u terecht bij een Curalia raadgever.
 • U kunt ook de volledige juridische bemerkingen raadplegen.