Fietsverzekering

Verzekeringen
Tandarts

Bent u een fervente fietser of mountainbiker? Pendelt u elke dag met de fiets naar het werk? Of hebt u onlangs geïnvesteerd in een elektrische fiets? In elk van deze gevallen kan Curalia u zekerheid bieden met een fietsverzekering op maat.

NIEUWE FIETSEN (<1 jaar oud)

Cycle Safe Plus van Baloise Insurance

Welke vervoersmiddelen zijn verzekerd?

Voor fietsen die minder dan een jaar oud zijn, werkt Curalia samen met Baloise voor de fietsverzekering. Deze fietsverzekering dekt alle soorten fietsen (stadsfietsen, speedpedelecs, e-bikes, bakfietsen, ligfietsen, racefietsen en mountainbikes) en alle soorten (elektrische) voortbewegingstoestellen (steps, monowheels, hoverboards, segways, …).

Wat is verzekerd?

Deze verzekering dekt:

- de schade aan uw fiets of voortbewegingstoestel. De schade die veroorzaakt werd door een aanrijding, ongeval, kanteling, tijdens en door het vervoer van het verzekerde voertuig, vandalisme en natuurevenementen zijn allemaal meeverzekerd;

- brandschade aan uw fiets of voortbewegingstoestel;

- diefstal tot maximum €10.000.

Wat is niet verzekerd?

Let op: fiets je off-road of is er geen vervoermiddel betrokken bij het ongeval? Dan komt de verzekeraar niet tussen. Schade aan uw fiets tijdens het leveren van medicijnen of goederen bij uw klanten is niet gedekt.

Andere uitsluitingen kan je vinden in de algemene voorwaarden en IPID-fiche.

Welke voorwaarden zijn vereist?

Laat u het verzekerde voertuig achter? Dan moet u: het verzekerde voertuig slotvast achterlaten. Het verzekerde voertuig is slotvast wanneer de frame van dat voertuig met een ART-goedgekeurd slot is vastgemaakt aan een vast verankeringspunt en de sleutel van het slot meenemen.

Enkele voordelen op een rijtje:

- Bijstand 24/7 in heel Europa
- Vergoeding van schade (tot maximum €10.000) inclusief tot €200 aan fietsaccessoires
- Verzekerd tegen diefstal zonder franchise (tot maximum €10.000)
- Mobiliteit tot 7 dagen gegarandeerd na schade of diefstal

U kunt deze of meer opties toevoegen aan uw fietsverzekering volgens eigen voorkeur. Wij helpen u met op maat verder!

VRAAG HIER EEN OFFERTE AAN

FIETSEN OUDER DAN EEN JAAR

Fietsverzekering van Allianz Assistance

Welke vervoersmiddelen zijn verzekerd?

Voor fietsen die ouder zijn dan een jaar, werkt Curalia samen met Allianz Assurance voor de fietsverzekering. Deze fietsverzekering dekt alle types fietsen, waaronder ook elektrische fietsen met een snelheid tot 25 km/uur.

Wat is verzekerd?

U hebt de keuze tussen een basisfietsverzekering met een dekking diefstal of een uitgebreide fietsverzekering met dekking diefstal, schade en pechhulp.

- Schade aan de fiets: dit omvat:

• (Aanrijdings)schade aan de fiets
• Schade aan de fiets die u zelf per ongeluk veroorzaakt
• Schade terwijl de fiets geparkeerd stond (zoals vandalisme)
• Schade aan de fiets (als de fiets teruggevonden is na diefstal)

- Diefstal:

• Diefstal
• Schade aan de fiets ontstaan in de periode dat de fiets gestolen was

- Bijstand bij pech met de fiets:

• Pechhulp
• Transport naar de hersteller
• Terugbrengen van de fietser naar woning of bestemming

Tot maximum €5.000 bij elektrische mountainbikes en €6.000 bij elektrische fietsen

Wat is niet verzekerd?

Fietsen ouder dan 3 jaar en elektrische fietsen die sneller rijden dan 25 km/u zijn uitgesloten. Diefstal is niet verzekerd indien de fiets niet op slot stond met een anti-diefstalslot ter waarde van minstens €30. Diefstal van makkelijk afneembare onderdelen van de fiets (fietscomputers, navigatieapparatuur) is niet gedekt, behalve wanneer de hele fiets wordt gestolen. Andere uitsluitingen kan je vinden in de algemene voorwaarden en IPID-fiche.

Enkele voordelen op een rijtje:

- Wereldwijde diefstal- en schadedekking
- Vervoer naar uw woonplaats, bestemming of fietshersteller
- De 1ste 3 jaar geen afschrijving
- Voor alle types fietsen (elektrische fietsen tot 25 km/u)

U kunt deze of meer opties toevoegen aan uw fietsverzekering volgens eigen voorkeur. Wij helpen u met op maat verder!

VRAAG HIER EEN OFFERTE AAN

Elke klacht kan worden gericht aan onze klachtendienst via klacht@curalia.be of t.a.v. de Compliance Officer, Tweekerkenstraat 33 te 1000 Brussel. Indien dit geen oplossing biedt, dan kan u zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel of www.ombudsman.as.

Het Belgisch recht en de dwingende bepalingen van de Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen en van de diverse uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing op de polis. Alle geschillen in verband met deze polis en de gekozen waarborgen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.