RIZIV Sociaal Statuut: procedure 2020

man-kind-vleugels
Zoals u weet, verloopt de RIZIV-procedure nu digitaal.

Het RIZIV is dus verantwoordelijk voor het verzamelen van informatie over uw situatie en uw activiteit. Op basis daarvan bepaalt ze op welke premie u recht heeft.
Toch stelt u zich best proactief op: als de informatie die het RIZIV verzamelt onvolledig of onjuist is, moet u deze onjuistheden zélf bewijzen. In de meeste gevallen voldoet een verklaring op erewoord hier niet. Dit was het geval voor meer dan duizend leden van Curalia voor de prestaties van 2019!

Om de leden wiens RIZIV-statuut we beheren te helpen, maken we gebruik van twee tools.
Allereerst zullen we hen de komende weken een online enquête opsturen om hun situatie in 2020 beter te begrijpen. Op basis daarvan bepalen we of ze deel uitmaken van één van de groepen die in 2019 problemen ondervonden bij de procedure en bieden we hulp.
Vervolgens zullen we al onze leden voorstellen om een digitaal mandaat op te zetten ten gunste van Curalia. Met dit mandaat kunnen we informatie over de evolutie van hun dossier in 2020 inwinnen en hen helpen om dit tot een goed einde te brengen, indien nodig.
Als u vorig jaar nog geen mandaat opgezet hebt, kunt u dat nog dit jaar doen!

Volg deze link naar de Curalia-websitepagina om meer details en informatie over dit mandaat te vinden!