De digitale RIZIV-procedure: fysieke tussenkomst blijft nuttig én noodzakelijk

computer
Het RIZIV had de digitalisering van de procedure voor het verkrijgen van het sociaal statuut een tijd geleden aangekondigd "om de individuele procedures voor zorgverleners te vereenvoudigen". Maar voor het sociaal statuut dat aan de premies voor 2019 is gekoppeld, is het niet zo eenvoudig.

Op 7 augustus publiceerde het RIZIV op MyRIZIV de status van de RIZIV-premie waarop kinesitherapeuten recht zouden hebben voor 2019 op basis van informatie verkregen bij verschillende instellingen van de sociale zekerheid.

Vrij snel werd vastgesteld dat het RIZIV pseudo-codes als prestaties telde, wat tot gevolg had dat voor 1.600 kinesitherapeuten het recht op het RIZIV-statuut werd ingetrokken. De verontwaardiging was zodanig dat de fout vrij snel werd gecorrigeerd.

Er zijn ook minder in het oog springende situaties waarvoor het RIZIV niet de volledige gegevens heeft opgenomen in de evaluatie: kinesitherapeuten met een gemengde activiteit in loondienst en als zelfstandige, kinesitherapeuten werkzaam in een medisch centrum, kinesitherapeuten die arbeidsongeschikt zijn geweest, …

Statistisch gezien gaat het misschien niet om een hoog percentage kinesitherapeuten, maar voor elk van hen is het 100% fout.

En daarvoor is de oplossing nog altijd... fysiek ingrijpen.

Curalia zorgt ervoor dat het RIZIV de informatie verkrijgt van de leden waarvan wij een mandaat hebben gekregen.

Informatie over de procedure en het mandaat vindt u op de speciaal door Curalia ontwikkelde site

Contact: info@curalia.be