Skip to main content

10 January 2020

Werkonbekwaam na een skiongeval: Wat is de impact op uw inkomen?

Heb ik als bediende of zelfstandige recht op een gewaarborgd loon na een skiongeval?

Heb ik als bediende recht op een gewaarborgd loon na een skiongeval?
Als u door het ongeval (tijdelijk) niet in staat bent om uw werk uit te voeren, wordt uw arbeidsovereenkomst geschorst. Aangezien uw werkgever de eerste 30 dagen instaat voor uw loon, zal u tijdens de eerste periode geen loonverlies lijden. Daarna krijgt u een vervangingsinkomen via de verplichte ziekteverzekering. Deze wettelijke uitkering vergoedt maximum 60% van het gebruikelijke inkomen, met een plafond van € 2.248 per maand, wat overeenkomt met een brutosalaris van € 3.746. Hierdoor kan zelfs een relatief onschuldig skiongeval een serieuze financiële aderlating worden. Uw werkgever kan uitbreidingen voorzien in de arbeidsongevallenverzekering

Een eerste is de dekking “privéleven”, die een interventie voorziet in het kader van een ongeval in uw privéleven (zoals een skiongeval). Een tweede optie bestaat uit het aanpassen van de vergoeding aan uw werkelijke salaris (boven het plafond). Indien dit niet het geval is, kan u zelf een verzekering gewaarborgd inkomen onderschrijven. Deze verzekering overbrugt het verschil tussen uw gebruikelijke inkomen en het vervangingsinkomen, zodat u geen inkomensverlies lijdt.

Heb ik als zelfstandige recht op een gewaarborgd loon na een skiongeval?
Ook als zelfstandige zorgverlener heeft u recht op een uitkering na een skiongeval. Deze wettelijke uitkering ligt echter aanzienlijk lager dan uw gebruikelijke loon. De financiële gevolgen zijn, zelfs in geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid, niet te onderschatten. 

Volstaat het vervangingsinkomen en hoe kan ik dit uitbreiden?
In geval van invaliditeit bent u als zorgverlener bijzonder kwetsbaar op financieel vlak.  Zelf een gedeeltelijke invaliditeit kan – gezien de manuele aspecten van uw beroep – al snel een grote impact hebben.

De verzekering gewaarborgd inkomen van Curalia beschermt tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid en houdt rekening met het specifieke karakter van uw beroep. 

Een skiongeval met een gebroken pols tot gevolg belemmert zorgverleners zoals kinesitherapeuten, dokters, verplegers/verpleegsters en tandartsen in de uitoefening van hun beroep. Een relatief beperkte fysiologische invaliditeit leidt in dergelijke gevallen al snel tot een relatief grote economische invaliditeit. Daarom houdt de verzekering gewaarborgd inkomen van Curalia rekening met uw economische invaliditeit in plaats van de fysiologische invaliditeit.

Dankzij deze verzekering kan u het bestaande opvangnet, dat vaak ontoereikend blijkt, uitbreiden. Zo beperkt u de impact van een ziekte of ongeval op uw inkomen en levensstandaard. De premie van deze verzekering gewaarborgd inkomen is bovendien volledig fiscaal aftrekbaar.

Ontdek dit product op onze website

Enkel op zoek naar een ongevallenverzekering? Wij hebben precies wat u zoekt!Met ons gloednieuwe Covered 24 product kunt u zich beschermen tegen de financiële gevolgen van een ongeval, zowel in het beroeps- als privéleven. Tijdens tijdelijke ongeschiktheid ontvangt u maar liefst € 2.100 per maand (=€ 70/dag). Zeg nu zelf: waar vindt u betere waarborgen?

Ontdek dit product op onze website

Contacteer ons voor meer informatie of een vrijblijvende offerte voor Covered 24 via info@curalia.be, 02/735.80.55 of surf naar onze website.

(Bronnen: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg.)
 

Gerelateerd nieuws