Gewaarborgd Inkomen

Verzekeringen
Kinesitherapeut

De verzekering gewaarborgd inkomen heeft als doel het inkomensverlies ten gevolge van ziekte of ongeval te dekken. Voor zelfstandigen is deze verzekering onmisbaar, maar ook voor bedienden is het geen luxe!

Miniatuurvoorbeeld

Curalia heeft speciaal voor haar leden kinesitherapeuten een verzekering ontwikkeld die aangepast is aan het beroep van kinesitherapeut.

Enkele karakteristieken van deze verzekering:

  • Premie fiscaal aftrekbaar als beroepskost (bij bewijs kosten)

  • Tussenkomst bij economische invaliditeit vanaf 24%

  • Tussenkomst in geval van complicaties bij zwangerschap, uitgezonderd het bevallingsverlof

  • Vrijstelling van betaling van de premie bij invaliditeit

  • Geen bijpremie voor motorrijders

Kies voor gemoedsrust, kies voor Kinerisk!

Bent u enkel op zoek naar een ongevallenverzekering? Dan hebben wij het erg interessante product Covered 24 ter beschikking!