Skip to main content

10 January 2020

Werkonbekwaam na een skiongeval: Wat is de impact op uw inkomen?

Heb ik als bediende of zelfstandige recht op een gewaarborgd loon na een skiongeval?

Heb ik als bediende recht op een gewaarborgd loon na een skiongeval?
Als u door het ongeval (tijdelijk) niet in staat bent om uw werk uit te voeren, wordt uw arbeidsovereenkomst geschorst. Aangezien uw werkgever de eerste 30 dagen instaat voor uw loon, zal u tijdens de eerste periode geen loonverlies lijden. Daarna krijgt u een vervangingsinkomen via de verplichte ziekteverzekering. Deze wettelijke uitkering vergoedt maximum 60% van het gebruikelijke inkomen, met een plafond van € 2.248 per maand, wat overeenkomt met een brutosalaris van € 3.746. Hierdoor kan zelfs een relatief onschuldig skiongeval een serieuze financiële aderlating worden. Uw werkgever kan uitbreidingen voorzien in de arbeidsongevallenverzekering.

Een eerste is de dekking “privéleven”, die een interventie voorziet in het kader van een ongeval in uw privéleven (zoals een skiongeval). Een tweede optie bestaat uit het aanpassen van de vergoeding aan uw werkelijke salaris (boven het plafond). Indien dit niet het geval is, kan u zelf een verzekering gewaarborgd inkomen onderschrijven. Deze verzekering overbrugt het verschil tussen uw gebruikelijke inkomen en het vervangingsinkomen, zodat u geen inkomensverlies lijdt.

Heb ik als zelfstandige recht op een gewaarborgd loon na een skiongeval?
Ook als zelfstandige apotheker heeft u recht op een uitkering na een skiongeval. Deze uitkering ligt echter aanzienlijk lager dan uw gebruikelijke loon. En wat met uw apotheek? Zal deze sluiten tijdens uw periode van werkonbekwaamheid of betaalt u een plaatsvervanger? De financiële gevolgen van een arbeidsongeschiktheid zijn zowel op persoonlijk als professioneel vlak niet te onderschatten.

Werkonbekwaam en toch een apotheek draaiende houden? Het kan!
Om uw persoonlijke levensstandaard te behouden en uw apotheek draaiende te houden tijdens een (al dan niet langdurige) arbeidsongeschiktheid zoekt u best alternatieven voor het bestaande opvangnet, dat vaak ontoereikend is.

Daarom ontwikkelde Curalia de collectieve verzekering Farmarisk. Deze verzekering voorziet – met oog voor de specifieke noden van apothekers – een bescherming tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid door ziekte en ongeval. Zo helpt de verzekering u onder meer om het verschil tussen het vervangingsinkomen en uw gebruikelijke inkomen te overbruggen. Zo kunt u beroep doen op een plaatsvervanger om uw apotheek draaiende te houden.

Ontdek dit product op onze website

Enkel op zoek naar een ongevallenverzekering? Wij hebben precies wat u zoekt!
Met ons gloednieuwe Covered 24-product kunt u zich beschermen tegen de financiële gevolgen van een ongeval (niet in geval van ziekte), zowel in het beroeps- als privéleven. Tijdens tijdelijke ongeschiktheid ontvangt u maar liefst € 2.100 per maand (=€ 70/dag). Zeg nu zelf: waar vindt u betere waarborgen?

Ontdek dit product op onze website

Contacteer ons voor meer informatie of een vrijblijvende offerte voor Farmarisk of Covered 24 via info@curalia.be, 02/735.80.55 of surf naar onze website.

(Bronnen: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg.)
 

Gerelateerd nieuws