Skip to main content

17 July 2019

Vast remgeld bij kinesitherapeuten vanaf 1 september

Vanaf 1 september komt er een systeem van vaste remgelden bij kinesitherapieverstrekkingen.

Dat betekent dat remgelden niet meer in percentages worden berekend, maar dat er vaste bedragen komen. Dat wordt eenvoudiger door een drietal redenen:

  • Het aantal verschillende bedragen vermindert

  • Bedragen zijn afgerond

  • Geen verhoging van remgeld bij indexering of opwaardering honoraria

De remgelden worden nu in vijf categorieën ingedeeld:

  • Verstrekkingen voor “zware aandoeningen”

  • Verstrekkingen voor de “Fa”- en “Fb”-pathologieën

  • Alle andere verstrekkingen behalve die van 15 en 20 minuten

  • Verstrekkingen van 15 en 20 minuten

  • Verstrekkingen voor palliatieve thuispatiënten en schriftelijke verslagen

Wellicht zullen vooral patiënten met chronische behandelingen een groot verschil merken, aangezien zij nu een vast bedrag betalen en niet meer afhankelijk zijn van een stijging van de honoraria.  
Voor een volledig overzicht van de categorieën en bijhorende remgelden kunt u terecht op de website van het RIZIV.
 

Gerelateerd nieuws