RIZIV Statuut: evaluatie en aanvullende informatie

man-kind-vleugels
Vorige week stuurde het RIZIV apothekers de evaluatie die ze maakte voor hun prestaties uit 2020 alsook het bedrag van de RIZIV-premie waar ze dat jaar recht op zouden hebben.

Voor de toekenning van de premie hield het RIZIV rekening met de verlaging van de activiteitsdrempel vastgelegd door de regering om rekening mee te houden met de impact van Covid-19, namelijk een verlaging van 5% voor apothekers.

Voor sommigen is de aangekondigde premie niets of veel lager dan ze hadden verwacht. Waarom? Omdat de informatie die het RIZIV verzamelt voor de evaluatie soms onvolledig of foutief is. In dat geval hebben zorgverleners er belang bij deze gegevens aan te vullen/corrigeren om de premie te ontvangen waar hun activiteit recht op geeft. Dat moet uiterlijk op 31 augustus of vroeger gebeuren!

We nodigen de 6.000 leden van Curalia die ons een elektronisch mandaat (CSAM) hebben gegeven, uit om ons de nodige aanvullende informatie per e-mail op te sturen (activiteitenverklaringen, getuigschriften, facturen, enz.). Wij vervolledigen hun dossier bij het RIZIV op basis van deze elementen.

Dit is bijvoorbeeld het geval voor zelfstandige apothekers niet-titularis.

Voor 2020 merkten we ook op dat een aantal periodes van arbeidsongeschiktheid door het RIZIV niet in aanmerking werden genomen. Dit hangt ongetwijfeld samen met de toename van dit soort gevallen gedurende het afgelopen jaar. Een reden te meer om na te gaan of de toegekende premie rekening houdt met dit element!

Curalia heeft ook een verzoek ingediend bij het RIZIV om rekening te houden met periodes van tijdelijke werkloosheid door overmacht van Covid-19. Voor apothekers in officina die zwaar werden getroffen door de lockdown- en restrictiemaatregelen, waren deze periodes soms erg lang. Deze apothekers werden hiervoor al gestraft en het leek ons oneerlijk om hen ook op vlak van RIZIV statuut te laten benadelen.

U heeft ons nog geen mandaat gegeven? Geen zorgen: het is nog niet te laat, u kunt dit nog steeds doen. Het mandaat geeft ons nuttige en noodzakelijke informatie om uw dossier op te volgen en uw belangen zo goed mogelijk te verdedigen.