Ik ben lange tijd ziek: heeft dit een invloed op mijn pensioen?

depressie
Ziekte, burn-out of depressie: het is niet alleen op persoonlijk vlak erg vervelend, ook financieel kan het zwaar doorwegen.

Volgens cijfers van het RIZIV waren er eind juni 2020 zo’n 459.561 mensen langer dan een jaar arbeidsongeschikt. Een vraag die dan vaak gesteld wordt is of deze periodes van arbeidsongeschiktheid ook een invloed hebben op het pensioen.

De coronapandemie heeft allerminst een positief effect gehad op de arbeidsongeschiktheidcijfers. Terwijl er eind juni 2020 zo’n 459.561 mensen arbeidsongeschikt waren, zou dat tot eind 2021 oplopen tot maar liefst een half miljoen.

Arbeidsongeschiktheid weegt niet enkel op persoonlijk vlak zwaar door, ook op financieel vlak zorgt het voor moeilijkheden. Zo wordt uw loon als werkgever de eerste 30 dagen gewaarborgd door de werkgever, maar daarna moet u terecht bij het ziekenfonds. Die kan u een uitkering geven van 60% van uw brutoloon gedurende het eerste jaar. Als uw arbeidsongeschiktheid langer duurt, zal de uitkering evolueren in functie van uw gezinssituatie (samenwonend, alleenstaand...)

Zelfstandigen bevinden zich in een moeilijkere situatie. Zij moeten meteen bij de start van hun arbeidsongschiktheid bij hun sociaal verzekeringsfonds terecht. Sinds 1 juli 2020 hebben zelfstandigen vanaf de eerste dag van arbeidsongeschiktheid recht op een uitkering, op voorwaarde dat ze minstens 8 dagen arbeidsongeschikt blijven. De uitkeringen zijn echter heel laag en afhankelijk van de gezinssituatie:

  • Met gezinslast: 62,08 euro per dag
  • Alleenstaande: 49,68 euro per dag
  • Samenwonend: 38,10 euro per dag

Daarom dat een verzekering gewaarborgd inkomen voor zelfstandigen een absolute must is om hun levensstandaard te behouden gedurende arbeidsongeschiktheid. Klik hier voor meer informatie.

De grote vraag die mensen zich vervolgens stellen is: hebben deze periodes van arbeidsongeschiktheid invloed op het pensioen?

Het antwoord is gelukkig in de meeste gevallen ‘nee’. Zowel voor werknemers als zelfstandigen kunnen periodes van arbeidsongeschiktheid als ‘gelijkgestelde periodes’ gezien worden. Voor deze periodes wordt voor de berekening het pensioen een ‘fictief loon’ ingecalculeerd, alsof u dus wel gewoon aan de slag was en sociale bijdragen betaalde. Dit is overigens ook het geval bij zwangerschap. De redenering hierachter is dat u niet dubbel moet gestraft worden voor ziekte of invaliditeit.

De voorwaarde voor deze gelijkstelling is wel dat u gedurende periodes van arbiedsongeschiktheid een uitkering van een ziekenfonds ontvangt, indien u door een geneesheer voor minstens 66% arbeidsongeschikt verklaard wordt.

Indien u aan bovenstaande voorwaarden beantwoordt, is er geen gevolg voor het bedrag van uw pensioen, noch voor de datum waarop u met vervroegd pensioen kan gaan.

Bron:

De Tijd

Liantis

Socialsecurity