Skip to main content

8 November 2019

Gepensioneerd en nog steeds aan de slag? Vraag uw ‘conventievoordeel’ aan!

Sinds 1 januari 2016 kan een persoon die van het wettelijk pensioen geniet, geen aanvullend pensioen meer opbouwen.

Deze algemene maatregel heeft een bijzonder effect voor zorgaanbieders: als ze volgens de overeenkomst blijven werken tijdens hun pensioen, kunnen ze niet langer de premie ontvangen die door het RIZIV wordt betaald in het kader van het sociaal statuut. Deze premie wordt betaald op een contract dat bedoeld is om een aanvullend pensioen te vormen.
In samenwerking met beroepsverenigingen heeft Curalia een aanpassing van de wetgeving voorgesteld om deze betaling toe te staan. Helaas werd dit pad niet gevolgd door de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, die de voorkeur gaf aan het toekennen van een premie die rechtstreeks aan de zorgverlener werd betaald ter compensatie voor de naleving van de verplichtingen uit de overeenkomst. Een koninklijk besluit hierover werd op 21 oktober gepubliceerd.
Apothekers, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, logopedisten, artsen en tandartsen die aan de slag blijven na het opnemen van hun wettelijk pensioen, kunnen daarom nu een "conventievoordeel" aanvragen. Dit is een premie die door het RIZIV wordt betaald aan zorgverleners die blijven werken tegen de tarieven die zijn overeengekomen na hun pensioen.
De voorwaarden voor het ontvangen van deze bonus zijn dezelfde als die voor het sociaal statuut.
Het KB is met terugwerkende kracht in werking getreden vanaf 1 januari 2016 en aanvragen voor de jaren 2016 tot 2018 (apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten, verpleegkundigen) of 2019 (artsen en tandartsen) moeten vóór 29 februari 2020 worden ingediend.
De formulieren voor het indienen van deze aanvragen zijn beschikbaar op de website van het RIZIV. Indien nodig kan Curalia dit voor u in orde maken.
(Bron: RIZIV)
 

Gerelateerd nieuws