Fiscale attesten 2020

Belastingen
De vooraf ingevulde rubrieken op basis van de gegevens waarover de FOD Financiën beschikt en de vereenvoudigde aangiften, zijn voor veel mensen een grote hulp bij het invullen van de belastingaangifte.

Maar let op, controleer alle rubrieken goed! Het bedrag dat u voor uw Aanvullend Pensioen heeft gestort, wordt niet automatisch op uw aangifte vermeld.
De Belcotax-attesten en die met betrekking tot uw aanvullend pensioencontract voor het jaar 2020 werden half april per post verstuurd.
Ze zijn ook beschikbaar op uw MyCuralia account onder de rubriek “Mijn documenten”.
In de eNews van mei leest u hoe u uw belastingaangifte correct invult!