Skip to main content

4 October 2019

De arbeidsongevallenverzekering beschermt uw personeel. Maar wat als u zelf iets voor heeft?

Zelfstandigen zijn wettelijk verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor hun personeel, maar wanneer hen iets overkomt, genieten ze zelf amper inkomensgaranties.

De uitkering waarop een zelfstandige recht heeft na een ongeval volstaat niet om de opgebouwde levensstandaard te behouden. Daarom kan u de arbeidsongevallenverzekering van uw personeel uitbreiden met een optie persoonlijke ongevallen. Enerzijds dekt u zo uw personeel tegen arbeidsongevallen en anderzijds bent u zelf 24 op 24 beschermd voor alle ongevallen, zowel in uw privé als uw professioneel leven. 

Iedereen die personeel in dienst neemt, heeft de wettelijke verplichting om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Uw werknemers zijn dus steeds vergoed voor de schade die ze oplopen door een arbeidsongeval.
Aangezien de vergoedingsregeling voorzien is in de Belgische regelgeving, genieten alle werknemers van dezelfde basisdekkingen. Slachtoffers van een arbeidsongeval hebben steeds recht op een vergoeding voor loonverlies bij tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid en overlijden. Daarnaast worden kosten van medische verzorging, prothesen, verplaatsingen en hulp van derden terugbetaald.

Bij Curalia geniet uw personeel bovendien van twee gratis uitbreidingen op de wettelijke arbeidsongevallenverzekering.
1.    Uitbreiding Psychologische bijstand
Vergoeding van medische kosten en kosten van psychologische bijstand die voortkomen uit een arbeidsongeval dat met fysisch of psychologisch geweld te maken heeft.
2.    Uitbreiding “ProSafe”

  • Feitelijke samenwonende partners van personeelsleden krijgen dezelfde vergoedingen als langstlevende echtgenoten en wettelijk samenwonende partners.

  • Personeel van nieuwe bedrijfsvestigingen in België met dezelfde activiteit genieten dezelfde wettelijke en aanvullende waarborgen Arbeidsongevallen.

  • Medewerkers die opdrachten in het buitenland uitvoeren.

  • Thuiswerkers

  • Personeelsleden die deelnemen aan sportieve, culturele en ontspanningsactiviteiten die het bedrijf (mee)organiseert.

Naast de gratis uitbreidingen, bieden we nog vier opties aan om de wettelijke basisdekking van de arbeidsongevallenverzekering te vervolledigen. Bij Curalia geniet u zo van een zeer volledige arbeidsongevallenverzekering aan zeer voordelige tarieven.

De optie “Covered 24”
Uw werknemers genieten een wettelijke bescherming via de verplichte arbeidsongevallenverzekering. Zelfstandigen kunnen na een ongeval wel terugvallen op een minimale uitkering, maar om hun levensstandaard te behouden na een ongeval dienen ze vooral zelf hun voorzorgen te nemen. Dit kan door de wettelijk verplichte arbeidsongevallenverzekering, die u voor uw werknemers afsluit, uit te breiden met de optie “Covered 24". Zo bent u, als zelfstandige, 24 op 24 beschermd voor alle ongevallen, zowel in uw privé als uw professioneel leven. Deze dekking is dus heel wat uitgebreider dan de basisdekking van de verplichte arbeidsongevallenverzekering.
 

Gerelateerd nieuws