Covered 24

Verzekeringen
Tandarts

Een ongeluk schuilt in een klein hoekje, maar kan grote gevolgen hebben. De verzekering Covered 24 beschermt zorgverleners tegen de financiële gevolgen van een ongeval, zowel in het beroeps- als privéleven. Zeg nu zelf: welke verzekering biedt u €2.100 tijdens uw tijdelijke ongeschiktheid?

U bent sportief en u maakt een lelijke val? U bent klusser en... uw duim was waar u dacht dat de spijker zou zijn? Of u heeft gewoon pech? Een ongeluk kan hoge medische kosten met zich meebrengen en inkomstenverlies omdat u niet kan werken en de wettelijke vergoedingen voor zelfstandigen beperkt zijn. 

Om u tegen deze ongelukken te beschermen, kunt u beroep doen op de verzekering Covered 24. De financiële gevolgen van een ongeval, zowel in het beroeps- als privéleven zijn verzekerd.

Klik hier voor een offerte-aanvraag

Een kort overzicht van de verzekerde waarborgen en kapitalen:

✓ Overlijden: €30.000

✓ Blijvende invaliditeit: €120.000 (basis barema IPT (para-)medisch)

✓ Tijdelijke ongeschiktheid: €2.100 per maand(!) (= €70/dag) - betaalbaar gedurende 365 dagen met een wachttijd van 30 dagen

✓ Behandelingskosten: €2.500

✓ Einde contract: leeftijd van de verzekerde = 65 jaar

Deze verzekering afsluiten is doodeenvoudig: u vult simpelweg dit online formulier in (en stuurt het naar ons)

Jaarpremie inclusief taksen en kosten:

- verzekerde jonger dan 45 jaar = €260

- verzekerde ouder dan 45 jaar en jonger dan 65 jaar = €356,64

Sluit hier een Covered 24 verzekering af!

Juridische bemerkingen

  • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van het Belgisch recht.
  • Alvorens deze verzekering af te sluiten, adviseren wij u kennis te nemen van de infofiches van dit product, en de algemene voorwaarden.
  • Als klant bent u beschermd door de gedragsregels in verzekeringen.
  • Elke klacht kan worden gericht aan onze klachtendienst via klacht@curalia.be of t.a.v. de Compliance Officer, Tweekerkenstraat 33 te 1000 Brussel.
  • Indien dit geen oplossing biedt, dan kan u zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen, De Meeûssquare 35 te 1000 Brussel of www.ombudsman.as.
  • Voor advies op maat of een verzekeringsaanbod kunt u terecht bij een Curalia raadgever.
  • U kunt ook de volledige juridische bemerkingen raadplegen.