• Huidige Verzekeringsnemer
  • Verzekerde
  • Sportactiviteiten
  • Aanvangsdatum
  • Begunstigde
  • Voltooid
Gegevens verzekeringsnemer
Statuut (gelieve 1 aan te duiden)
Rechtsvorm

Indien de verzekerde een stage in het kader van zijn/haar (para)medisch beroep "buiten de Europese Unie" volgt, gelieve Curalia te verwittigen, teneinde een akkoord te krijgen voor dekking.

Curalia verwerkt persoonsgegevens volgens haar opdracht en in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming. Ons privacybeleid kunt u hier terugvinden..