Privacy

Curalia verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van het beheer van uw contracten. Onderaan kunt u ons privacybeleid vinden. U heeft het recht uw persoonsgevens te consulteren, te corrigeren, te wissen … hiertoe kan u contact opnemen met onze DPO via privacy@curalia.be. Bijkomende inlichtingen kan u eveneens bij de DPO krijgen. Wenst u zich te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor commerciële doeleinden, dan kan dit eveneens via dit emailadres.

Privacy Notice Curalia Brokers

Privacy Notice Curalia