Skip to main content

15 November 2019

Waarop dient men zoal te letten bij het verhuren van een pand aan een koppel?

Indien de huurder getrouwd is of wettelijk samenwoont, wordt verondersteld dat het huurcontract gesloten is door beide partners.

Ook indien slechts één van hen de overeenkomst ondertekent. Dit is zelfs zo indien de huurder bij ondertekening niet gehuwd was en in de loop van de huurovereenkomst alsnog huwt. Uiteraard dient de verhuurder wel op de hoogte te zijn van het huwelijk of de wettelijke samenwoning. 

Dit heeft dus tot gevolg dat u, als verhuurder, de correspondentie in verband met de huur (bv. opzeggingsbrief) aan elk van de echtgenoten moet verzenden in twee aparte enveloppen. Indien slechts één van de huurders de huur opzegt, doet u er tevens goed aan de andere partner de opzegging schriftelijk te laten bevestigen. In een recent arrest van 17/02/2017 oordeelde het Hof van Cassatie immers dat indien slechts één huurder de huurovereenkomst opzegt en de andere huurder het goed blijft bewonen, de huurovereenkomst wordt voortgezet door de huurder die geen opzeg heeft gegeven en dit vanaf het einde van de opzegtermijn gegeven door de eerste partner.

Anders is de situatie indien de huurders slechts feitelijk samenwonen. Dit is het geval indien de huurders niet getrouwd zijn en geen verklaring hebben afgelegd als wettelijk samenwonenden, ook al zijn zij gedomicilieerd op hetzelfde adres. Indien slechts één van deze partners de huurovereenkomst ondertekent, zal alleen deze t.a.v. u als huurder worden beschouwd. De andere partner kan hoogstens als een onderhuurder worden beschouwd. U dient dus enkel de persoon die het huurcontract heeft ondertekend, aan te schrijven in geval van opzeg, indexatie van de huur,…

(Bron: www.das.be)

Gerelateerd nieuws