Uw RIZIV-premie 2019 en de nieuwe RIZIV-premies 2020

apotheker
Voor het RIZIV Sociaal Statuut 2019 heeft het RIZIV de betaling van de premie aan de meeste apothekers in orde gebracht.

De leden van Curalia voor wie de betaling werd gedaan, werden hiervan inmiddels per email van op de hoogte gebracht.

De RIZIV-premies voor de prestaties uit 2020 zijn gekend: Voor een apotheker die voltijds werkt (38 uur per week), zal de RIZIV-tussenkomst voor 2020 € 3.068,44 bedragen. Voor apothekers die ¾ werken (28 uur per week) zal dit € 2301,33 zijn, voor apothekers die ½ werken (19 uur per week) € 1534,22.

Sinds vorig jaar is het verkrijgen van het RIZIV sociaal statuut gedigitaliseerd. Uitgangspunt is dat het RIZIV gegevens over de situatie en activiteiten van apothekers uit verschillende bronnen haalt (Kruispuntbank, pensioenregister,...). Op basis daarvan bepaalt zij vervolgens het bedrag waarop elke apotheker recht heeft. Tijdens de procedure moet nog worden nagegaan of de gegevens die door het RIZIV worden verzameld, volledig en juist zijn. 

Reden te meer om – indien u dit nog niet gedaan heeft – een mandaat te geven aan Curalia. Zo hebben we de mogelijkheid om uw dossier te raadplegen en u te informeren over ontwikkelingen en aandachtspunten. We kunnen ook bepaalde zaken voor u in orde maken om uw dossier vooruit te helpen en uw rechten te verdedigen.

Om deze premie te verkrijgen dient u over een RIZIV-contract (sociale pensioenovereenkomst) te beschikken.

BELANGRIJK: apothekers die geen titularis zijn en die (gedeeltelijk) als zelfstandige werken, moeten een activiteitsverklaring geven voor het jaar 2020 en deze laten ondertekenen door de titularis van de officina(s) waarin zij hebben gewerkt.