U hebt een ‘voorstel van vereenvoudigde aangifte’ 2020 ontvangen?

belastingaangifte
Vorige maand legden we u reeds uit hoe u het bedrag van de premies van uw VAPZ en POZ correct op uw belastingsaangfite voor 2020 kunt aanduiden..

Het kan echter ook dat u dit jaar een ‘voorstel van vereenvoudigde aangifte’ elektronisch of per post ontvangen hebt. De fiscus heeft immers de doelgroep van deze aangifte uitgebreid in 2020. In totaal zullen zo’n 3.920.000 belastingplichten dit voorstel ontvangen, dat zijn er 700.000 meer dan in 2019. Dit voorstel is beschikbaar op Tax-on-web of komt per post toe tussen half mei en begin juni (indien u vorig jaar Tax-on-web niet gebruikt hebt).

Wie ontvangt ook een ‘voorstel van vereenvoudigde aangifte’?
Belastingsplichten van wie de fiscale situatie stabiel is, ontvangen normaal een voorstel van vereenvoudigde aangifte. In het aanslagjaar 2020 wordt daar echter een extra doelgroep aan toegevoegd:

- belastingplichtigen met een hypothecaire lening (geïntegreerde woonbonus, wooncheque (Chèque Habitat), regionale woonbonus). Dit met uitzondering van belastingplichtigen met meerdere onroerende goederen;
- belastingplichtigen die premies hebben gestort in uitvoering van een contract van een individuele levensverzekering, die betrekking hebben op de federale belastingvermindering voor het langetermijnsparen;
- belastingplichtigen die inkomsten hebben uit andere onroerende goederen gelegen in België dan hun eigen woning, die niet verhuurd worden of verhuurd worden aan niet- professionelen (code 1106/2106). 
- belastingplichtigen die uitgaven doen in verband met een belastingvermindering voor premies die ze betalen ter uitvoering van een contract van rechtsbijstandverzekering.

Uw gegevens op het VVA zijn in orde?
U moet niets doen. De belastingadministratie zal u ten laatste op 30 juni 2021 een aanslagbiljet sturen met uw definitieve belastingberekening op basis van de gegevens in dit voorstel.

Uw gegevens op het VVA zijn onjuist en/of onvolledig?
Dit is met name het geval als u een betaling heeft uitgevoerd op uw aanvullend pensioencontract. Dit type betaling wordt nooit opgenomen in het voorstel van vereenvoudigde aangifte. Meld dit aan het FOD Financiën! De belastingadministratie zal uw nieuwe gegevens onderzoeken en u ten laatste op 30 juni 2021 een aanslagbiljet met uw definitieve belastingberekening opsturen.

De wijzigingen moeten meegedeeld worden:

-    via MyMinfin.be, ten laatste op 16 juli 2020 of
-    via het bijgevoegde antwoordformulier. Stuur dit formulier ten laatste op 30 juni 2020 terug.

Ter herinnering
De belastingplichtige moet zijn PB-aangifte voor het aj. 2020 (inkomsten 2019) uiterlijk indienen:

- op papier: 30 juni 2020;
- via Tax-on-web: 16 juli 2020.

Een mandataris (boekhouder,…) die de PB-aangifte voor het aj. 2020 voor zijn cliënt invult, krijgt daarvoor de tijd tot 22 oktober 2020, tenzij u een voorstel van vereenvoudigde aangifte heeft ontvangen. In dat geval, zelfs al wordt dit behandeld door een mandataris, moet uw aangifte voor 16 juli zijn teruggestuurd.

Lees ook: Hoe duid ik mijn POZ en VAPZ correct aan op mijn belastingsbrief?

Bronnen:
immospector.kluwer.be
financien.belgium.be