Ook na uw wettelijk pensioen blijft u recht hebben op een RIZIV-premie!

Deel
FacebookLinkedInInstagram
Wist u dat u ook na het opnemen van uw wettelijk pensioen een RIZIV-premie kunt blijven ontvangen, mits u voldoende prestaties behaalt in het premiejaar in kwestie? Deze premie, niet meer RIZIV-premie genoemd, maar “conventievoordeel”, zal direct op uw bankrekening gestort worden.

Vanaf het jaar waarin u uw wettelijk pensioen opneemt, zult u, als u blijft werken en de vereiste uitkeringsdrempel bereikt, blijven beloond worden door het RIZIV. U blijft immers recht hebben op een RIZIV-premie, die weliswaar niet meer op uw RIZIV-contract zal worden gestort, maar meteen op uw bankrekening.

Opgelet: Als u uw wettelijk rustpensioen heeft opgenomen vóór 1 januari 2016, dan kunt u wel nog vragen dat de premie van het RIZIV sociaal statuut op uw RIZIV-contract blijft gestort worden.

Om het RIZIV in staat te stellen te beoordelen of u recht heeft op deze premie in het kader van de digitale procedure, is het noodzakelijk om een bankrekeningnummer te vermelden in de rubriek "Administratieve gegevens" op ProGezondheid.be (vroeger MyRIZIV). De aanduiding van deze bankrekening is het beginpunt van de procedure.

riziv

Als u nog actief bent en via een vennootschap werkt, kunt u de bankrekening van deze vennootschap aangeven, wat waarschijnlijk fiscaal gunstiger zal zijn omdat de premie van het conventievoordeel een beroepsinkomen is dat onderworpen is aan belastingen en sociale bijdragen. Als op ProGezondheid geen rekeningnummer wordt vermeld, gaat het RIZIV niet na of u recht heeft op een premie.

Voor meer informatie over het conventievoordeel voor gepensioneerde zorgverleners kunt u de website van het RIZIV raadplegen:

Voor apothekers

Voor kinesitherapeuten

Voor artsen

Voor tandartsen

Voor verpleegkundigen

Voor logopedisten