Skip to main content

10 January 2020

Mag de verhuurder de huurprijs zomaar verhogen?

Als u een huis huurt of verhuurt, kunt u zich al eens afgevraagd hebben of het toegestaan is om de huurprijs van een woning tijdens de contractduur te verhogen. Het antwoord op die vraag is in principe ‘nee’, maar er zijn twee uitzonderingen.

Indexatie van de huurprijs
Aangezien de huurprijs wordt vastgelegd in het contract tijdens het afsluiten van de huurovereenkomst, kan deze dus in principe niet gewijzigd worden tijdens deze duur. Een eerste uitzondering is de indexering van de huurprijs, die overigens normaal in het huurcontract wordt opgenomen. Indexering van het huurcontract is gebaseerd op de stijging van de kosten voor levensonderhoud van de verhuurder, die wordt berekend door een gezondheidsindexcijfer. Met deze huurcalculator kunt u de indexering van de huurprijs berekenen.

Bij een schriftelijke huurovereenkomst kan de verhuurder, éénmaal per jaar én ten vroegste op de verjaardag van de inwerkingtreding van het huurcontract, de huurprijs indexeren. De verhuurder moet de huurder hier altijd schriftelijk van op de hoogte brengen. Het kan dus nooit automatisch gebeuren.

Bijvoorbeeld: het huurcontract gaat in op 1-1-2020, dan kan de verhuurder ten vroegste op 1-1-2021 indexeren (met mededeling ervoor)

Herziening van de huurprijs
Een tweede uitzondering is een herziening van de huurprijs na een huurperiode van drie jaar. De huurprijs kan tijdens het huurcontract herzien worden, maar dat enkel op het einde van een huurperiode van drie jaar. Die aanvraag moet worden gedaan tussen de 9de en 6de maand die voorafgaat aan het einde van de driejarige periode.

Gaat u binnenkort een woning huren? Dan sluit u best een brandverzekering af. Dit is in Vlaanderen en Wallonië sinds kort trouwens verplicht. Voor startende huurders ontwikkelde Curalia een speciale brandverzekering.

(Bron: Zimmo/Vlaanderen.be)
 

Gerelateerd nieuws