Skip to main content

9 December 2019

Ilse Smets wint prijs ‘Huisapotheker 2019’ met multidisciplinair project over valpreventie

Op zaterdag 30 november vond de vijfde VAN-top plaats met als uitgangspunt: samen duurzaam ondernemen met associatie-denken als basis. Apothekers die met eigen projecten rond deze thematiek werken, maakten kans om de prijs ‘Huisapotheker 2019’ overhandigd te krijgen van minister Wouter Beke. Dit jaar was dat Curalia-lid Ilse Smets uit Wilrijk met een multidsciplinair project rond valpreventie. Tijd voor een kort interview!

Ilse, proficiat met de prijs van ‘Huisapotheker 2019’ met uw project over valpreventie. Kunt u kort uitleggen wat dit project precies inhoudt?

“Samen met een zelfstandig verpleegkundige en kinesitherapeut werkte ik een aanpak uit om vallen bij onze gemeenschappelijke patiënten te voorkomen.  We baseerden ons hiervoor op de richtlijnen van het expertisecentrum Valpreventie.  Mijn taak als apotheker is het nakijken van het medicatieschema op geneesmiddelen die de kans op een val verhogen.  De kinesitherapeut ontfermt zich over de spierkracht en stabiliteit van de patiënt en neemt valrisicotesten af.  De verpleegkundige tenslotte heeft aandacht voor gevaarlijk gedrag of situaties in de woning van de patiënt.  Onze bevindingen bundelen we in een rapport voor de patiënt en bespreken we desgewenst met de huisarts.  Zo willen we er samen voor zorgen dat onze patiënten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.”

Vanwaar haalde u het idee om dit project op te starten?

“Het is de wens van onze oudere patiënten om zo lang mogelijk thuis te wonen.  Een valpartij kan daar snel verandering in brengen.  Ook de andere zelfstandig zorgverleners uit mijn buurt worden met valproblemen geconfronteerd. Het expertisecentrum Valpreventie beveelt een multifactoriële en multidisciplinaire aanpak aan van valproblematiek en daarmee gingen we aan de slag.”

Waarom denkt u dat dit project de prijs gewonnen heeft?

“Ons project brengt samenwerking tussen zorgverleners in de praktijk op een toegankelijke en evidence-based manier.  Iedere zorgverlener die in contact komt met thuiswondende 65-plussers kan ermee aan de slag.  Daarnaast is een dergelijke samenwerking voor zover we weten uniek. Het project is vernieuwend en biedt een mooie aanvulling op het reeds bestaande concept huisapotheker.”

Hoe wilt u dit multidisciplinair project verspreiden over zorgverleners?

“De beroepsverenigingen kunnen een belangrijke rol spelen in de verspreiding van onze methodiek. We zijn bereid om geïnteresseerde huisapothekers te begeleiden  in hun samenwerkingsproject. In eerste instantie denken we dan aan valpreventie, maar ook andere samenwerkingsinitiatieven kunnen wij helpen opstarten en begeleiden. We hebben ondertussen heel wat ervaring opgedaan en kennen de valkuilen en de opportuniteiten. De huisapothekers die gewonnen zijn voor samenwerking over de eigen beroepsgrenzen heen hoeven dus niet van nul te starten”

Hoe plant u dit project verder te zetten en uit te breiden in de toekomst?

“We willen graag andere zorgverleners coachen in het opzetten van een soortgelijke samenwerking voor hun gemeenschappelijke patiënten.  Onze ervaring komt daarbij goed van pas. Het valpreventieproject is in onze ogen een eerste opstap naar verdere gestructureerde multidisciplinaire samenwerking in de eerstelijn. De pas opgerichte eerstelijnszones bieden daarin zeker nog heel wat mogelijkheid.  Wie interesse heeft, mag steeds contact opnemen.”

U kunt Ilse Smets contacteren via haar website: https://www.apotheeksmetswilrijk.be/

 

ilsesmets

Gerelateerd nieuws