Gewaarborgd Inkomen en VAPZ of IPT onder één contract?

Deel
FacebookLinkedInInstagram
Als u een verzekering gewaarborgd inkomen wilt afsluiten bij een makelaar of bank, zullen velen van hen voorstellen om dit te koppelen aan een VAPZ-contract of IPT-contract. Bij Curalia kiezen we er bewust voor om dat niet te doen, en dat is in uw eigen belang. Er zijn enkele heel goede redenen om beide producten apart te houden.

Als zelfstandige is de verzekering gewaarborgd inkomen één van de belangrijkste verzekeringen om af te sluiten. Als u immers werkonbekwaam wordt, dan volstaat de uitkering van de mutualiteit niet om uw loon te evenaren, waardoor uw levensstandaard mogelijks in gevaar komt. Vele makelaars en banken zullen voorstellen om dit contract met een VAPZ of IPT, naargelang u een vennootschap heeft, te koppelen. Bij Curalia kiezen we bewust niet voor deze oplossing.

U bent tot het einde van uw loopbaan gebonden aan hetzelfde contract

De belangrijkste reden is dat u met dit soort gecombineerde contracten gebonden bent tot het einde van uw loopbaan en het voor u heel moeilijk zal zijn om uw verzekeringsdekking aan te passen voor uw pensioenopbouw of gewaarborgd inkomen. Het prijsvoordeel dat wordt benadrukt wanneer u deze gecombineerde polis afsluit, geldt namelijk alleen als u de premies voor beide delen van de polis betaalt. Het tarief voor uw verzekering gewaarborgd inkomen is gekoppeld aan het feit dat u de premie voor uw VAPZ of IPT betaalt en omgekeerd.

Wat gebeurt er met uw verzekering gewaarborgd inkomen als het om één of andere reden niet langer mogelijk of fiscaal niet meer efficiënt is om een premie te storten op deze pensioengerichte polis? In 2022 wijzigde de fiscus de berekening van de aftrekbare IPT-premies en konden sommige zelfstandige bedrijfsleiders geen premie meer betalen. Wat gebeurde er met hun gewaarborgd inkomen?

Als u later in uw loopbaan vindt dat u het risico van arbeidsongeschiktheid zelf kunt overnemen, wat gebeurt er dan met het tarief van uw VAPZ of IPT? Om negatieve gevolgen voor de opbouw van uw pensioenkapitaal te voorkomen, is de kans groot dat u de premies van uw gewaarborgd inkomen moet blijven betalen tot en met het jaar van uw pensioen, wanneer deze verzekering voor u geen nut meer heeft.

Het is duidelijk dat dit soort gecombineerde contracten op korte termijn tariefvoordelen biedt, maar gedurende de looptijd van de contracten (die soms meer dan 30 jaar duren...) verandert dit vaak in een financieel nadeel.  Soms is het nodig te aanvaarden dat men in het begin meer moet betalen om na verloop van tijd minder te hoeven betalen.

Man kantoor

Het contract is niet-aanpasbaar

Ook de aanpasbaarheid van de contracten vormt een belangrijk element: uw verzekering gewaarborgd inkomen is niet alleen een fiscale uitgave, maar vooral een belangrijk onderdeel van uw sociale bescherming. Het is belangrijk om het te kunnen volgen en het te laten evolueren volgens uw carrière en uw situatie. Als u zelfstandige bent en ooit een vennootschap vormt, kan uw boekhouder u adviseren om uw inkomensverzekering door uw bedrijf te laten financieren. Dit is moeilijk te doen als uw bedrijf verbonden is aan een VAPZ.

Transparantie

Het laatste argument is transparantie. Veel zorgverleners weten niet meer welke premie wordt gebruikt voor het gewaarborgd inkomen en welk (deel van de) premie wordt gebruikt voor de opbouw van hun pensioenkapitaal. Ze zijn soms verrast als ze hun situatie opnieuw laten controleren. Door het beleid inzake gewaarborgd inkomen te scheiden van een VAPZ- of IPT-polis kunt u er zeker van zijn dat uw opgebouwde pensioenkapitaal op koers ligt en niet lager is dan gedacht.

pensioensparen

Meer informatie?

Wenst u meer informatie hieromtrent? Contacteer ons dan onmiddellijk en/of maak een afspreek met een raadgever uit uw regio!

Selecteer bovenaan deze pagina uw ‘beroep’ en kijk bij ‘Verzekeringen’ voor meer informatie over het gewaarborgd inkomen en bij ‘Pensioenopbouw’ voor meer informatie over VAPZ of IPT.