Dé spaaroplossing voor zelfstandigen zonder vennootschap: de POZ

Deel
FacebookLinkedInInstagram
Voor zelfstandigen zonder vennootschap waren er tot voor kort beperkte opties om te sparen voor een aanvullend pensioen. Sinds 2018 heeft deze groep de optie om te sparen op en Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen, oftewel een POZ. Maar welke voordelen biedt deze pensioenoplossing u? En wanneer is het interessant om er gebruik van te maken? Voor wie?

Zoals al vermeld, is de POZ uitsluitend voorbestemd voor zelfstandigen zonder vennootschap, deze groep omvat onder andere eenmanszaken, vrije beroepen en meewerkende echtgenoten.

Gebruik de POZ in de juiste volgorde!

Het is belangrijk om op te merken de POZ niet de eerste extralegale spaarmethode is die een zelfstandige zonder vennootschap zal inzetten. Rekening houdende met de fiscale voordelen en belastingbesparing, is het logisch dat een zelfstandige zonder vennootschap onderstaande volgorde van pensioenoplossingen volgt:

PRODUCT

PLAFOND PER JAAR

BELASTINGVOORDEEL

1.(Sociaal) VAP / VAPZ

€3.966,67/  3.447,62

tot 54% (!)

2. Pensioensparen

€990 of €1270

30% of 25%

3.Langetermijnsparen

€2350

30%

4.POZ

80%-grens

30%

Deze verschillende spaarvormen met fiscaal voordeel kunnen worden gecombineerd!

! Met onze tool ‘Optimum Pensioen’ kunt u naargelang uw professionele situatie ontdekken in welke volgorde u het best de beschikbaar spaaroplossingen inzet.

Onder deze spaarmethoden is de POZ dus fiscaal niet de voordeligste methode, maar wel interessant wordt wanneer u aan het plafond zit van de andere spaarmethodes. Het gaat dus om zelfstandigen die een flink budget kunnen bijeensparen, vooral omdat door de wijze waarop de maximale aftrekbare premie worden vastgesteld, hoge premies kunnen worden afgetrokken.

Voordelen van de POZ

De POZ laat het storten van hoge premies toe. Het plafond staat immers vast op de 80%-grens:

De 80%-regel stelt dat het wettelijk pensioen en het extralegale pensioen samen niet meer mogen bedragen dan 80% van de ‘normale’ brutobezoldiging van het laatste jaar. Indien deze grens overschreden wordt, kan de zelfstandige het gedeelte van de premie waardoor de 80%-regel overschreden wordt niet als beroepskost in mindering brengen.

shutterstock_1043656987_2

Het is geen gemakkelijke berekening, maar gelukkig heeft Curalia hier heel wat ervaring mee. Dankzij het CuraNova-systeem zijn de premies die kunnen worden afgetrokken hoger dan bij een traditionele verzekering. En u heeft nu de mogelijkheid om premies ‘in te halen’ die u sinds 2018 had kunnen aftrekken, maar niet hebt gestort omdat u niet van het bestaan van de POZ wist.

Voeg daarbij de nieuwe tarifering die van toepassing is op de Curalia-contracten vanaf juli 2021 en u beschikt over alle elementen om in enkele jaren tijd een aanzienlijk pensioenkapitaal op te bouwen tegen zeer gunstige voorwaarden.

Daarnaast geniet u 30% belastingvoordeel op de gestorte premies én een bijkomende besparing op uw gemeentebelasting. Zoals reeds gezegd, kan de POZ samen gebruikt worden met andere spaarmethodes, maar komt deze vaak als laatste optie in de volgorde (zie schema hierboven).

Heeft u vragen over de POZ of wilt u uw pensioenopties samen met ons overlopen? Dat kan! Boek nu een afspraak met de raadgever uit uw regio in.