De procedure voor het RIZIV 2020 sociaal statuut gaat verder!

shutterstock_1751379038
Op 2 juli keurde de regering het Koninklijk Besluit goed dat de activiteitsdrempels vastlegt die vereist zijn voor het RIZIV Sociaal Statuut 2020.
Opgelet: de drempels worden niet met 25% verlaagd zoals voorzien in het ontwerp van KB goedgekeurd door het RIZIV

Dit zijn de reductiepercentages die per beroep worden toegepast:

  • 5% voor apothekers, artsen, verpleegkundigen
  • 11% voor kinesitherapeuten
  • 15% voor tandartsen
  • 18% voor logopedisten

De beoordeling van de activiteit - en dus van de voorziene premie - voor het jaar 2020 is beschikbaar op MyRIZIV. Zorgverleners waarvan het RIZIV een e-mailadres heeft, worden binnenkort verwittigd.

Sommige zorgverleners hebben er belang bij de gegevens waarop het RIZIV zich baseerde om hun activiteit te beoordelen, aan te vullen/corrigeren. Dit is bijvoorbeeld het geval voor zelfstandige apothekers niet-titularissen, kinesitherapeuten actief in Medische Huizen (WGC), halftijdse medische zorgverleners, enz.

Indien u reeds een elektronisch mandaat (CSAM) aan Curalia heeft verleend, kunt u ons deze elementen per e-mail bezorgen. Wij zorgen dan voor de vervollediging van uw dossier bij het RIZIV. Indien u dat nog niet gedaan heeft, kunt u Curalia nog steeds een mandaat verlenen om uw RIZIV-dossier te beheren en te verdedigen.

Vertrek met een gerust hart op vakantie! Curalia staat aan uw zijde en helpt u de aanvullende informatie te verstrekken die u nodig heeft.