COVID-maatregelen: een opfrissing

Deel
FacebookLinkedInInstagram
Nu het aantal Covid-besmettingen weer toeneemt, blijven waakzaamheid en voorzichtigheid aangeraden voor iedereen, en vooral voor zorgverleners, zodat zij veilig kunnen blijven werken.

Wist u dat het beleid inzake testen na hoogrisicocontacten onlangs aangepast is voor zorgverleners?
Er is besloten dat gevaccineerde gezondheidswerkers na een hoogrisicocontact bij wijze van uitzondering mogen blijven werken in afwachting van een negatief testresultaat, als zij aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. Ze zijn asymptomatisch en volledig gevaccineerd;
  2. Ze wonen niet samen met de besmette persoon;
  3. Er zijn geen alternatieven en de aanwezigheid van de zorgverlener is noodzakelijk om een minimumniveau van zorg te waarborgen.
coronavirus

Aan alle drie voorwaarden moet worden voldaan om te worden vrijgesteld van quarantaine.
Dit geldt bijvoorbeeld voor dringende behandelingen, zoals ademhalingskinesitherapie, wanneer deze noodzakelijk zijn voor de levenskwaliteit van de patiënt.

Wanneer de uitzondering wordt toegestaan, en in het algemeen, moet men altijd zeer strikt zijn wat betreft hygiëne, afstand houden, mondmaskers en het beperken van contact op het werk en in openbare ruimtes. Vergeet echter niet elementaire beschermingsmaatregelen te nemen, zoals maskers dragen, handen wassen, ruimtes te ventileren, enz.

Voor meer informatie nodigen wij u uit de officiële website van de regering en het persbericht van het Regeringscommissariaat Corona te raadplegen.