Brengt corona uw wettelijk pensioen in het gedrang?

pensioensparen 2
Door de coronacrisis maakten heel wat werknemers en zelfstandigen gebruik van de systemen van tijdelijke werkloosheid, corona-ouderschapsverlof en corona-ouderschapsuitkering.

Hoewel deze bescherming bieden tegen de financiële gevolgen van de huidige crisis, kan men zich terecht afvragen of ze gevolgen hebben voor de opbouw van het wettelijk pensioen.

Tijdelijke werkloosheid
Heel wat werknemers maakten de afgelopen maanden gebruik van het systeem van tijdelijke werkloosheid. Een dergelijke werkloosheidsuitkering wordt in principe gelijkgesteld met een periode van beroepsactiviteit met betrekking tot de berekening van uw pensioen. Het systeem gaat eigenlijk uit van een ‘normaal fictief loon’, dat gelijkstemt met het werkelijke loon van het jaar dat voorafgaat aan de periode. Er is dus geen invloed op de opbouw van het wettelijk pensioen.

Ouderschapsverlof
Wie tussen 1 mei en 30 september gebruikte maakte van het corona-ouderschapsverlof, hoeft zich ook geen zorgen te maken over zijn wettelijk pensioen. Deze periodes worden namelijk gelijk bekeken als tijdelijke werkloosheid. Zowel voor werknemers als zelfstandigen werd hiervoor een systeem uitgewerkt: in beide gevallen moet men de gebruikelijke sociale bijdragen blijven betalen (kwartaalbijdragen), waardoor de opbouw van het wettelijk pensioen niet in gevaar komt.

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen
Een andere optie voor zelfstandigen om het hoofd boven water te houden is gebruik te maken van het overbruggingsrecht. Dit zorgt ervoor dat de rechten op kinderbijslag en geneeskundige verzorging. 
Door de coronacrisis werd dit overbruggingsrecht uitgebreid: zo kregen zelfstandigen kregen onder andere een grotere financiële toelage in uitgebreide omstandigheden. Echter: wanneer men gebruikt maakt van het overbruggingsrecht, blijft men nog steeds sociale bijdragen betalen. Aangezien dit de voorwaarde is voor de opbouw van het wettelijk pensioen, is hier dus ook geen probleem.

Sociale bijdragen
U heeft het al gemerkt: zolang u sociale bijdragen blijft betalen, blijft uw wettelijk pensioen gewoon verder opbouwen. Wanneer je echter betalingsmogelijkheden ondervindt, bestaat er zoiets als ‘een vrijstelling van sociale bijdragen’. Via uw sociaal verzekeringsfonds is het mogelijk om een vrijstelling van bepaalde kwartaalbijdragen aan te vragen. 
Normaal is het erg moeilijk om een dergelijke vrijstelling te bekomen, maar door de corona-context werd dit versoepeld. Het gevolg van een kwartaal met een vrijstelling is echter dat deze periode niet in aanmerking komt voor uw pensioenopbouw. Gelukkig is het wel mogelijk om deze sociale bijdragen alsnog later te betalen wanneer dat financieel gemakkelijker is. Hier moet rekening gehouden worden met een wettelijke verjaringstermijn van vijf jaar, die aanvangt op de datum van de vrijstelbeslissing van Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

(Bron en uitgebreide details: Knack Trends)