RIZIV Sociale Voordelen

Pensioenopbouw
Arts

Iedere arts aanvaardt stilzwijgend de regels van het akkoord artsen-ziekenfondsen (Medicomut Akkoord). Met dit akkoord gaat de arts een verbintenis aan tot het respecteren van de RIZIV-richtlijnen over o.m.: nomenclatuur, honoraria en administratieve procedures.

In ruil voor het respecteren van de RIZIV-richtlijnen ontvangt elke arts een jaarlijkse uitkering van het RIZIV. Deze bijdrage wordt gebruikt om het aanvullend pensioen mee op te bouwen en moet ervoor zorgen dat een arts zijn levensstandaard kan behouden wanneer hij op pensioen gaat. 

Wat zijn de voorwaarden om voor deze premie in aanmerking te komen:

1.     Het akkoord artsen-ziekenfondsen niet weigeren voor een volledig jaar. Door de digitalisering van de procedure vanaf 2020 moet u geen aanvraag meer indienen voor de prestaties van het jaar X. Het RIZIV verzamelt zelf informatie over uw situatie en uw activiteit om vast te stellen of u recht heeft op het statuut en voor welk bedrag. Kom hier alles te weten over de digitale procedure. Opgelet: voor artsen en tandartsen zal de aanvraag m.b.t. 2020 gebeuren in 2021

2.     De activiteitendrempel bereiken, uitgedrukt als het bedrag dat door het RIZIV wordt vergoed voor uw voordelen, van toepassing op uw specialiteit. Deze activiteitendrempel is gebaseerd op uw activiteit tijdens het “X-2” jaar, dat wil zeggen jaar 2019 voor de voordelen van 2021. Huisartsen en specialisten in opleiding genieten sociale voordelen voor de duur van hun opleiding. De activiteitendrempel wordt niet toegepast tijdens de eerste 5 jaar activiteit na hun specialisatie.

3.    Het belangrijkst : U moet beschikken over een actief aanvullend pensioencontract waarop het bedrag van de tussenkomst kan gestort worden. U kunt hier een aanvullend pensioencontract afsluiten. Zonder contract zal het RIZIV de gegevens niet verzamelen en u zal dit premie verliezen.

Uw sociale voordelen RIZIV toevertrouwen aan Curalia
Door jarenlange expertise is het opvolgen van de RIZIV-procedure één van de sterke punten van Curalia. Ook nu bij de digitalisering van het RIZIV-Statuut staan wij klaar om uw dossier te beheren en uw belangen te verdedigen. Zoals het mandaat dat u aan een boekhouder kan geven voor uw fiscale aangifte, heeft u de mogelijkheid om een mandaat aan een persoon of een onderneming te geven om de procedure voor uw RIZIV-statuut op te volgen. Er is geen limietdatum voor de toekenning van dit mandaat.

Juridische bemerkingen

  • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van het Belgisch recht.
  • Alvorens deze verzekering af te sluiten, adviseren wij u kennis te nemen van de infofiches van dit product, en de algemene voorwaarden.
  • Als klant bent u beschermd door de gedragsregels in verzekeringen.
  • Elke klacht kan worden gericht aan onze klachtendienst via klacht@curalia.be of t.a.v. de Compliance Officer, Tweekerkenstraat 33 te 1000 Brussel.
  • Indien dit geen oplossing biedt, dan kan u zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen, De Meeûssquare 35 te 1000 Brussel of www.ombudsman.as.
  • Voor advies op maat of een verzekeringsaanbod kunt u terecht bij een Curalia raadgever.
  • U kunt ook de volledige juridische bemerkingen raadplegen.