Aanvullend Pensioen Arts (VAPZ)

Pensioenopbouw
Arts

Voor artsen is het Aanvullend Pensioen (VAPZ) fiscaal gezien de interessantste manier om een pensioenkapitaal op te bouwen. 

Deze  vorm van pensioenopbouw is veel voordeliger dan het klassieke pensioensparen :

 • Het maximale aftrekbare bedrag : € 4.562,82

 • Voor een contract zonder solidariteit is het maximaal aftrekbaar bedrag € 3.965,77

 • gelijkstelling van de bedragen die aan de verplichte sociale bijdragen worden betaald, wat mogelijk maakt:

     1)  om de berekeningsbasis van deze sociale zekerheidsbijdragen te verlagen

     2)  aanzienlijk hoger fiscaal voordeel: 53 tot 54% tegenover 30 (of 25)%.

 • Uitbreiding van de sociale bescherming tijdens de uitoefening van een beroepsactiviteit met het aanvullend pensioen, bescherming beperkt tot het pensioen met pensioensparen.

Wat uw domein ook is, zelfs als u geen recht hebt op het RIZIV-statuut, uw statuut van arts ingeschreven bij het RIZIV (en als bediende indien u het akkoord artsen-ziekenfondsen niet geweigerd heeft), is voldoende om het aanvullend pensioen te gebruiken om uw pensioenkapitaal te verhogen.

Het principe: u mag tot 9,4% van het inkomen waar uw sociale bijdragen op berekend worden, sparen en van uw belastingen aftrekken.

De uitvoeringsbepalingen houden rekening met de specifieke kenmerken van de verschillende statuten (werknemer, zelfstandige, ..).

Om er achter te komen welke oplossingen voor pensioenopbouw u best gebruikt en in welke volgorde u deze best gebruikt om optimaal van fiscaal voordeel te genieten: doe beroep op Optimum Pensioen, uw assistent in aanvullend pensioen.

 

Deze verzekeringen worden u aangeboden door Curalia Brokers b.v. Curalia Brokers b.v. is een verzekeringsmakelaar erkend onder nummer 04573A.

Curalia Brokers b.v. is voor 100% een dochteronderneming van Curalia o.v.v.

Juridische bemerkingen

 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van het Belgisch recht.
 • Alvorens deze verzekering af te sluiten, adviseren wij u kennis te nemen van de infofiches van dit product, en de algemene voorwaarden.
 • Als klant bent u beschermd door de gedragsregels in verzekeringen.
 • Elke klacht kan worden gericht aan onze klachtendienst via klacht@curalia.be of t.a.v. de Compliance Officer, Tweekerkenstraat 33 te 1000 Brussel.
 • Indien dit geen oplossing biedt, dan kan u zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen, De Meeûssquare 35 te 1000 Brussel of www.ombudsman.as.
 • Voor advies op maat of een verzekeringsaanbod kunt u terecht bij een Curalia raadgever.
 • U kunt ook de volledige juridische bemerkingen raadplegen.