RIZIV-statuut

Pensioenopbouw
Apotheker

Elke apotheker die werkt in een voor het publiek opengestelde officina, een ziekenhuisapotheek of een laboratorium voor klinische biologie, heeft recht op het RIZIV-statuut als hij of zij aan een aantal voorwaarden voldoet. Met de RIZIV-bijdrage kunt u pensioenkapitaal opbouwen.

 

Miniatuurvoorbeeld

Wat zijn de voorwaarden om recht te hebben op de RIZIV-tussenkomst?

1. Om recht te hebben op de RIZIV-tussenkomst voor een bepaald jaar (X), moet u dat volledige jaar geconventioneerd zijn, behalve als u dat jaar voor het eerst toetrad tot de conventie (voornamelijk het geval bij pas afgestudeerden). Door de digitalisering van de procedure vanaf 2020 moet u geen aanvraag meer indienen voor de prestaties van het jaar X. Het RIZIV verzamelt zelf informatie over uw situatie en uw activiteit om vast te stellen of u recht heeft op het statuut en voor welk bedrag. Kom hier alles te weten over de digitale procedure.

2. De prestaties in het kader van de conventie moeten gemiddeld minstens 19 uur per week bedragen. Voor het jaar dat u voor het eerst toetrad tot de conventie, wordt de tussenkomst proportioneel berekend in functie van het aantal maanden dat u geconventioneerd was.

3. Het belangrijkst : U moet beschikken over een actief aanvullend pensioencontract waarop het bedrag van de tussenkomst kan gestort worden. U kunt hier een aanvullend pensioencontract afsluiten. Zonder contract zal het RIZIV de gegevens niet verzamelen en u zal dit premie verliezen.

Uw RIZIV-statuut toevertrouwen aan Curalia

Door jarenlange expertise is het opvolgen van de RIZIV-procedure één van de sterke punten van Curalia. Ook nu bij de digitalisering van het RIZIV-Statuut staan wij klaar om uw dossier te beheren en uw belangen te verdedigen. Zoals het mandaat dat u aan een boekhouder kan geven voor uw fiscale aangifte, heeft u de mogelijkheid om een mandaat aan een persoon of een onderneming te geven om de procedure voor uw RIZIV-statuut op te volgen. Er is geen limietdatum voor de toekenning van dit mandaat.