Skip to main content

RIZIV-statuut

Elke apotheker die werkt in een voor het publiek opengestelde officina, een ziekenhuisapotheek of een laboratorium voor klinische biologie, heeft recht op het RIZIV-statuut als hij of zij aan een aantal voorwaarden voldoet. Met de RIZIV-bijdrage kunt u pensioenkapitaal opbouwen.

 

Wat zijn de voorwaarden om recht te hebben op de RIZIV-tussenkomst?

  1. Om recht te hebben op de RIZIV-tussenkomst voor een bepaald jaar (X), moet u dat volledige jaar geconventioneerd zijn, behalve als u dat jaar voor het eerst toetrad tot de conventie (voornamelijk het geval bij pas afgestudeerden). 

  2. Elk jaar moet u vóór 31 maart (jaar X+1) een aanvraag indienen voor de prestaties van het jaar X. Curalia zal u dit aanvraagformulier tijdig bezorgen. 

  3. De prestaties in het kader van de conventie moeten gemiddeld minstens 19 uur per week bedragen (874 uur op jaarbasis). Voor het jaar dat u voor het eerst toetrad tot de conventie, wordt de tussenkomst proportioneel berekend in functie van het aantal maanden dat u geconventioneerd was. 

Uw RIZIV-statuut toevertrouwen aan Curalia
Door jarenlange expertise is het opvolgen van de RIZIV-procedure één van de sterke punten van Curalia. Wij sturen jaarlijks een aanvraagformulier naar iedereen die aanspraak maakt op een uitkering van het RIZIV. Onze taak zit er slechts op wanneer we het ingevulde formulier terug in ons bezit hebben.