Langetermijnsparen

Pensioenopbouw
Andere

Het langetermijnsparen is, samen met het aanvullend pensioen, een uitstekende manier om uw pensioenkapitaal op te bouwen of om uw dierbaren te beschermen tegen de financiële gevolgen van uw eventuele vroegtijdig overlijden. Het langetermijnsparen van Curalia combineert rendabiliteit, flexibiliteit en zekerheid.

De verzekering is ook fiscaal voordelig: u kan genieten van een fiscaal voordeel van 30% (inkomen 2024) van het gestorte bedrag.

Het maximaal aftrekbaar bedrag in 2024 is € 2.450.

CuraNova

Curalia biedt u de mogelijkheid aan om uw RIZIV-tussenkomst op een verzekeringscontract te storten: het CuraNova contract.

CuraNova combineert de garantie van een verzekeringscontract, flexibiliteit van de rentevoet die jaarlijks herzienbaar is, en rendement

Dit verzekeringscontract werkt niet op de traditionele manier; hier is de rentevoet (0,70% in 2024) van toepassing op de gehele reserve. Het opgebouwde kapitaal is gegarandeerd. Curalia biedt u een contract aan met vrijwillige en flexibele premies, met een minimum van € 50 per storting en € 100 per jaar. Dit systeem laat u toe jaarlijks het bedrag van de premie aan te passen in functie van uw financiële mogelijkheden. Bovendien ontvangt u interest van zodra de premie op uw contract gestort is.

Het langetermijnsparen is onderworpen aan het Belgisch recht met een gegarandeerde rentevoet van het type tak 21. Deze contracten worden gewaarborgd door het Garantiefonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor levensverzekeringen tak 21 en bedraagt € 100.000 per verzekeringsnemer en per verzekeringsmaatschappij. 

De instapkost bedraagt 2,95% op elke storting. Er worden geen beheerskosten of andere kosten aangerekend behalve in geval van vervroegde uitstap op 60 jaar: 5% (verminderd met 1% per jaar gedurende de 5 laatste jaren van het contract). 

Er is geen premietaks noch taxatie op de winstdeelname van toepassing. 

De taxatie op de uitkering is van toepassing van zodra één premie een belastingvoordeel heeft opgeleverd.

Een taks van 10% is verschuldigd op de verworven reserve (exclusief winstdeelname) op de 60e verjaardag van de aangeslotene, behalve voor de contracten afgesloten vanaf de leeftijd van 55 jaar, waar de taxatie op de 10e verjaardag van het contract plaatsvindt. 

Bij overlijden van de aangeslotene wordt het kapitaal belast aan een tarief van 10% (te verhogen met de gemeentebelastingen). 

De financiële informatiefiche en de algemene voorwaarden zijn beschikbaar op deze pagina. Jaarlijks ontvangt u als verzekeringnemer een volledig overzicht van uw contract.

Juridische bemerkingen

  • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van het Belgisch recht.
  • Alvorens deze verzekering af te sluiten, adviseren wij u kennis te nemen van de infofiches van dit product, en de algemene voorwaarden.
  • Als klant bent u beschermd door de gedragsregels in verzekeringen.
  • Elke klacht kan worden gericht aan onze klachtendienst via klacht@curalia.be of t.a.v. de Compliance Officer, Tweekerkenstraat 33 te 1000 Brussel.
  • Indien dit geen oplossing biedt, dan kan u zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen, De Meeûssquare 35 te 1000 Brussel of www.ombudsman.as.
  • Voor advies op maat of een verzekeringsaanbod kunt u terecht bij een Curalia raadgever.
  • U kunt ook de volledige juridische bemerkingen raadplegen.