Langetermijnsparen

Pensioenopbouw
Vroedvrouw

Het langetermijnsparen is, samen met het aanvullend pensioen, een uitstekende manier om uw pensioenkapitaal op te bouwen of om uw dierbaren te beschermen tegen de financiële gevolgen van uw eventuele vroegtijdig overlijden. Het langetermijnsparen van Curalia combineert rendabiliteit met flexibiliteit en zekerheid.

De verzekering is ook fiscaal voordelig: u geniet een fiscaal voordeel van 30% (inkomen 2024) van het gestorte bedrag.
Het maximaal aftrekbaar bedrag in 2024 is € 2.450.

CuraNova

CuraNova combineert de garantie van een verzekeringscontract, flexibiliteit van de rentevoet die jaarlijks herzienbaar is en rendement

Premies die in 2024 op een CuraNova-contract worden gestort, profiteren dit jaar van een gegarandeerde rentevoet van 2,25% NETTO en de premies die op een klassiek contract worden gestort, profiteren van een rentevoet van 0,70% NETTO. Het opgebouwde kapitaal is gegarandeerd.

Curalia biedt u een contract aan met vrijwillige en flexibele premies, met een minimum van € 50 per storting en € 100 per jaar. Dit systeem laat u toe jaarlijks het bedrag van de premie aan te passen in functie van uw financiële mogelijkheden. U ontvangt interest van zodra de premie op uw contract gestort is.
Het langetermijnsparen is onderworpen aan het Belgisch recht onder de levensverzekeringen met een gegarandeerde rentevoet van het type tak 21. Deze contracten worden gewaarborgd door het Garantiefonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor levensverzekeringen tak 21. De garantie bedraagt momenteel maximum € 100.000 per verzekeringsnemer en per verzekeringsmaatschappij.
De instapkost bedraagt 2,95% op elke storting. 
De uitstapkost in geval van vervroegde uitstap op 60 jaar: 5% (verminderd met 1% per jaar gedurende de 5 laatste jaren van het contract). 
De taxatie op de uitkering is van toepassing van zodra één premie een belastingvoordeel heeft opgeleverd.
Een taks van 10% is verschuldigd op de verworven reserve (exclusief winstdeelname) op de 60e verjaardag van de aangeslotene, behalve voor de contracten afgesloten vanaf de leeftijd van 55 jaar, waar de taxatie op de 10e verjaardag van het contract plaatsvindt. 
Bij overlijden van de aangeslotene wordt het kapitaal belast aan een tarief van 10% (te verhogen met de gemeentebelastingen). 
De financiële informatiefiche en de algemene voorwaarden zijn beschikbaar op deze pagina. Jaarlijks ontvangt u als verzekeringnemer een volledig overzicht van uw contract.

Deze verzekeringen worden u aangeboden door Curalia Brokers b.v. Curalia Brokers b.v. is een verzekeringsmakelaar erkend onder nummer 04573A.

Curalia Brokers b.v. is voor 100% een dochteronderneming van Curalia o.v.v.

Juridische bemerkingen

  • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van het Belgisch recht.
  • Alvorens deze verzekering af te sluiten, adviseren wij u kennis te nemen van de infofiches van dit product, en de algemene voorwaarden.
  • Als klant bent u beschermd door de gedragsregels in verzekeringen.
  • Elke klacht kan worden gericht aan onze klachtendienst via klacht@curalia.be of t.a.v. de Compliance Officer, Tweekerkenstraat 33 te 1000 Brussel.
  • Indien dit geen oplossing biedt, dan kan u zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen, De Meeûssquare 35 te 1000 Brussel of www.ombudsman.as.
  • Voor advies op maat of een verzekeringsaanbod kunt u terecht bij een Curalia raadgever.
  • U kunt ook de volledige juridische bemerkingen raadplegen.