Skip to main content

Aanvullend Pensioen Tandarts (VAPZ)

Voor tandartsen is het Aanvullend Pensioen (VAPZ) fiscaal gezien de meest interessante manier om een pensioenkapitaal op te bouwen. 

Deze  vorm van pensioenopbouw is veel voordeliger als het klassieke pensioensparen :

  • Het maximale aftrekbare bedrag : € 3.786,81 tegenover € 990 (of € 1.270)

  • Voor een contract zonder solidariteit is het maximaal aftrekbaar bedrag € 3.291,3

  • gelijkstelling van de bedragen die aan de verplichte sociale bijdragen worden betaald, wat mogelijk maakt:

    1)    om de berekeningsbasis van deze sociale zekerheidsbijdragen te verlagen
   2)    Aanzienlijk hoger fiscaal voordeel: 53 tot 54% tegenover 30 (of 25)%.

  • Uitbreiding van de sociale bescherming tijdens de uitoefening van een beroepsactiviteit met het aanvullend pensioen, bescherming beperkt tot het pensioen met pensioensparen.

Wat uw domein ook is, zelfs als u geen recht hebt op het RIZIV-statuut, uw statuut van tandarts ingeschreven bij het RIZIV (en als bediende indien u het akkoord tandartsen-ziekenfondsen niet geweigerd heeft), is voldoende om het aanvullend Pensioen te gebruiken om uw pensioenkapitaal te verhogen.
Het principe: u mag tot 9,4% van het inkomen waar uw sociale bijdragen op berekend worden, sparen en van uw belastingen aftrekken. 
De uitvoeringsbepalingen houden rekening met de specifieke kenmerken van de verschillende statuten (werknemer, zelfstandige, ..).

Om er achter te komen welke oplossingen voor pensioenopbouw u best gebruikt en in welke volgorde u deze best gebruikt om optimaal van fiscaal voordeel te genieten: doe beroep op Optimum Pensioen, uw assistent in aanvullend pensioen.