Statuten

Algemeen document

Informatie omtrent de externe mandaten van de
leiders van Curalia 
 (conform het Reglement van de CBFA van 9 juli 2002 met betrekking tot de uitoefening van externe functies door leiders van gereglementeerde ondernemingen).