Welke rentevoet voor uw Curalia-spaargeld in 2024?

Deel
FacebookLinkedInInstagram
De rentevoeten zijn de laatste jaren spectaculair gewijzigd. Om deze evolutie bij te houden, is de referentierentevoet in België de rente op 10 jaar van Belgische staatsobligaties (OLO).

Als we een paar jaar teruggaan, zien we vanaf 2015 voor het eerst een periode met rentevoeten onder 1%, een niveau dat sinds de oprichting van België nog nooit was bereikt. We dachten dat we de bodem hadden bereikt, maar midden 2019 gingen de rentevoeten naar negatief, iets wat voor velen ondenkbaar was. De rente blijft op dit niveau tot begin 2022, wanneer de Oekraïense crisis de situatie zal veranderen.

De stijging van de rentevoeten in 2022 is hoger dan tijdens de obligatiecrisis van 1994, die de referentie is (was?) in dit domein.

Geconfronteerd met deze ontwikkeling heeft iedereen op zijn eigen manier gereageerd, afhankelijk van zijn situatie en verplichtingen. De situatie van een individuele zorgverlener is niet dezelfde als die van Curalia, voor wie de beleggingshorizon en de omvang van de portefeuille belangrijke factoren zijn. Gemiddeld wordt het pensioenkapitaal van onze leden op 12,5 jaar uitgekeerd. Dit is een factor waarmee rekening moet worden gehouden bij het beheer van onze beleggingsportefeuille. Omdat obligaties meer dan 60% van de portefeuille uitmaken, kost het tijd om ons aan te passen aan nieuwe marktomstandigheden. Het is een beetje als een groot vrachtschip dat je niet een haakse bocht kunt laten maken, terwijl een kleine zeilboot dat wel kan...

shutterstock_249974521_2

Om haar leden te laten profiteren van de rentestijging, paste Curalia vanaf 1 mei 2023 een hogere rentevoet toe op gestorte premies dan op reeds verworven spaargelden.

Dit jaar houden we vast aan deze aanpak om onze leden te laten profiteren van een hoger rendement op hun nieuwe spaargelden. 

Terwijl de gegarandeerde rente op de spaartegoeden die dit jaar al zijn opgebouwd 0,70% NETTO zal bedragen - waaraan winstdeling* kan worden toegevoegd - zullen premies die in 2024 op CuraNova-contracten worden gestort dit jaar profiteren van een rente van 2,25% NETTO, wat ongetwijfeld een van de hoogste rentes op de markt is.

Bovendien zal Curalia als onderlinge verzekeringsvereniging voortaan leden belonen die actief bijdragen aan haar activiteiten. Dat wil zeggen dat de winstdeelname van actieve contracten hoger zal zijn.

Wat is een actief contract?

Een actief contract is een contract waarop minimaal € 200 aan premies is gestort gedurende de laatste 24 maanden voor 31 december van het jaar waarvoor een winstdeelname wordt toegekend.

Deze bepaling wordt van kracht voor de winstdeelname van 2024 (toegekend in 2025), wat iedereen de nodige tijd geeft om zijn contract te "activeren" door dit jaar nog een storting te doen om zo te profiteren van dit extra rendement op zijn pensioenkapitaal.

*Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Titel: Evolutie van het maandgemiddelde van de Belgische OLO-rente op 10 jaar