Skip to main content

4 October 2019

Wat gebeurt er met mijn pensioen na een scheiding?

Aangezien het huwelijk een impact heeft op uw pensioen, is het logisch dat een echtscheiding hier ook een invloed op uitoefent. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat uw pensioen anders berekend wordt. Ook kunt u bovenop uw eigen pensioen een tweede pensioen ontvangen van uw partner. Dit artikel maakt u wegwijs in deze complexe materie.

Het is belangrijk om te vermelden dat deze informatie enkel geldt voor gehuwde mensen, en dus niet voor feitelijk of wettelijk samenwonenden. Die worden als alleenstaanden beschouwd voor het berekenen van het pensioen.

Als u gehuwd bent, wordt uw pensioen berekend op basis van uw gezinssituatie. Zo wordt uw pensioen berekend aan het tarief voor alleenstaanden of aan gezinstarief (een zogenaamd gezinspensioen). Als uw partner een heel laag pensioen of beroepsinkomen heeft, kunt u recht maken op een gezinspensioen (wat het pensioen met 1,25 verhoogt). Dit geldt enkel voor werknemers en zelfstandigen. Ambtenaren hebben sowieso altijd een alleenstaandenpensioen.

Na een echtscheiding wordt het pensioen van beide personen vanaf dat moment berekend aan het tarief voor alleenstaanden. Na een wettelijke scheiding kan de ene partner recht hebben op de helft van het gezinspensioen van de andere van de jaren gedurende het huwelijk. Het pensioen van de ex vermindert hierdoor niet. De voorwaarde hiervoor is dat u niet hertrouwt, anders vervalt dit.

Wanneer u recht heeft op een alleenstaandenpensioen, hebt u (na de scheiding) naast uw eigen rustpensioen mogelijks ook recht op een extra pensioen, het zogenaamde ‘pensioen van de uit echt gescheiden echtgenoot’. Dit geldt opnieuw alleen voor wie gehuwd was met een werknemer of een zelfstandige. In dat geval kan u voor de periode waarin uw voormalige partner werkte gedurende het huwelijk, een pensioen bovenop uw eigen pensioen ontvangen. Dit wordt berekend aan de hand van het loon van uw partner gedurende de periode dat u gehuwd was. Dit vervalt wanneer u opnieuw in het huwelijksbootje stapt

Het ‘pensioen als uit de echt gescheiden echtgenoot’ kan dus een reden zijn om niet opnieuw te trouwen, of om dat misschien net wél te doen. Het is ook belangrijk om te weten dat dit pensioen, zoals het rustpensioen, pas kan uitgekeerd worden op de wettelijke pensioenleeftijd of wanneer u met vervroegd pensioen gaat. Meer informatie hierover vindt u op deze website.

Merk op dat deze informatie betrekking heeft tot het wettelijke pensioen, en dus niets te maken heeft met uw aanvullend pensioen. Om uw levensstandaard te behouden, raden wij u zeker en vast aan om ook aanvullend te sparen. Daarvoor is een VAPZ nog steeds fiscaal de interessantste manier. Curalia creëerde ook een tool om de interessantste spaarmogelijkheden te bepalen voor uw specifieke situatie.

Gerelateerd nieuws