Skip to main content

24 January 2020

Wacht niet tot in december om te storten op uw aanvullend pensioencontract

Hoewel u tot in december een storting kunt doen op uw Aanvullend Pensioencontract, is het een beter idee om dat al vroeger in het jaar te doen.

Indien u nu al het hele bedrag voor 2020 stort en niet wacht tot december, dan wint u een jaar aan interesten. Uw spaarrekening levert u toch vrijwel niets meer op (0,11% voor het grootste deel van de spaarrekeningen)! Daarnaast is een gespreide betaling natuurlijk makkelijker om te betalen dan een groot bedrag in één keer. Hoewel u hetzelfde bedrag bijeenspaart, voelt u dit minder in uw portefeuille. Wij raden u dus een doorlopende opdracht of een vroege storting in het begin van het jaar aan!
Het maximum aftrekbaar bedrag is dit jaar € 3.786,81 in functie van uw inkomen. Wat dat bedrag voor u persoonlijk is, kunt u berekenen met onze berekeningsmodule.
Praktisch kunt u dus uw storting uitvoeren (al dan niet via doorlopende opdracht) op het rekeningnummer BE47 3100 2364 8080 van Curalia. Op MyCuralia kunt de gestructureerde mededeling terugvinden die u dient te gebruiken!

Gerelateerd nieuws