Skip to main content

20 September 2019

Registratie van UBO bij vennootschappen: nog tot 30 september!

De nieuwe Anti-witwaswet van 18 september 2017 voorziet in het invoeren van een register van uiteindelijke begunstigden in België.

Hierdoor ontstaat een verplichting voor vennootschappen, vzw’s, stichtingen en trusts om hun uiteindelijke begunstigden te registreren in het UBO-register. Dit register heeft als doel accurate en actuele informatie te verzamelen over de uiteindelijke begunstigden van vennootschappen, vzw’s en stichtingen. Op die manier moet de FOD Financiën sneller in staat zijn om mensen die zich bezighouden met witwassen en criminele activiteiten, te identificeren en op te sporen.


De Wet somt verschillende categorieën van uiteindelijke begunstigden op volgens de juridische entiteit waaraan ze verbonden zijn. In het geval van vennootschappen worden de natuurlijke persoon(en) die rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan 25% van de stemrechten of eigendomsbelang houdt/houden, de persoon die zeggenschap heeft over deze vennootschap via andere middelen (bv. Aandeelhoudersovereenkomsten) of als geen van bovenstaande toetreffen, de persoon die behoort tot hoger leidinggevend personeel, beschouwd als uiteindelijke begunstigden. Voor meer informatie hierover zie deze website.


In principe moesten deze gegevens reeds eerder worden geregistreerd, maar minister De Croo gaf uitstel tot 30 september om uw gegevens in het UBO-register in te voeren. Zorg er dus zeker voor dat die voor 30 september 2019 in orde is gebracht. Ofwel kunnen de wettelijke vertegenwoordigers van de vennootschap/onderneming zich registreren (=intern mandaat) ofwel kunt u dit overlaten aan een externe derde (=extern mandaat) (bv. Een boekhouder) via deze link


Voor meer details en informatie over hoe u deze registratie precies invult, kunt u terecht op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën. 
 

Gerelateerd nieuws