Skip to main content

15 November 2019

Ik heb een hospitalisatieverzekering bij Curalia: Wat moet ik doen bij een opname in het ziekenhuis en wat gebeurt er met de kosten?

Het is nooit aangenaam om opgenomen te worden in het ziekenhuis en u zit altijd met een hele resem uiteenlopende vragen.

Met uw Medi-card van DKV wordt uw administratie tot een minimum herleid en kunt u zich focussen op wat echt belangrijk is: een snel herstel. 

Waarborgen hospitalisatieverzekering HospiNova:
- Verzekerde risico’s: ziekte, ongeval, zwangerschap en bevalling; 
- Vrije keuze van ziekenhuis, dokter en kamer; 
- Hospitalisatiekosten (kamer & medische prestaties); 
- De ambulante zorgen 30 dagen vóór en 90 dagen na de hospitalisatie; 
- De ambulante zorgen (ongeacht hospitalisatie) ten gevolge van 27 zware ziekten: kanker, leukemie, ziekte van Parkinson, ziekte van Hodgkin, ziekte van Pompe, ziekte van Crohn, ziekte van Alzheimer, AIDS, diabetes, tuberculose, multiple sclerose, amyotrofische laterale sclerose, cerebrospinale meningitis, poliomyelitis, progressieve spierdystrofie, encephalitis, tetanus, virale hepatitis, malaria, vlektyfus, tyfus, paratyfus, difterie, cholera, miltvuur, mucoviscidose, nierdialyse; 
- Transport per ziekenwagen in België;
- Helihulp in België indien medisch noodzakelijk;
- Palliatieve zorgen
- De verblijfkosten van een donor met een maximum van € 1.250 (niet in de periode pre/post)
- De aanwezigheid van een ouder bij het kind bij hospitalisatie; 
- Mortuariumkosten (indien vermeld op de hospitalisatiefactuur); 
- Kraamhulp
- Repatriëring bij een hospitalisatie in het buitenland

Bedrag van terugbetaling
Van zodra de wettelijke ziekteverzekering geheel of gedeeltelijk tussenkomt in de verblijfkosten (kamer) bij een hospitalisatie, betaalt DKV, na aftrek van de jaarlijkse vrijstelling, 100% van alle kosten terug die ten laste zijn gebleven van de patiënt, zelfs indien er geen wettelijke tussenkomst was door de sociale zekerheid voor bepaalde medische prestaties. 

Wat dient u te doen indien u opgenomen wordt in een ziekenhuis dat de Medicard erkent?
Het ziekenhuis geeft de informatie omtrent uw hospitalisatie door aan DKV. De ziekenhuis facturen worden direct naar DKV opgestuurd, met uitzondering van de jaarlijkse vrijstelling en kosten die niet door DKV worden gedekt.

Opname in een ziekenhuis dat de DKV Medicard niet erkent 
U informeert DKV van de hospitalisatie aan de hand van het schadeaangifteformulier (S28/1). U stuurt de originele hospitalisatiefactuur naar DKV. DKV betaalt het bedrag van de factuur (na aftrek van de niet-medische kosten en de vrijstelling) aan u terug.

Nieuw: hoe uw franchise vermijden!
Om de kosten van een eventuele ziekenhuisopname te beperken, heeft u vanaf 1 juli 2019 de mogelijkheid om de jaarlijkse franchise van € 300 te vermijden. Hoe? Dit kan door een tweepersoonskamer te kiezen. In sommige gevallen, zoals een opname in “one day clinic”, is een éénpersoonskamer niet echt nodig. Als u voor een tweepersoonskamer kiest, dan is de franchise niet van toepassing en bespaart u € 300.

Nieuw: aanpassing vergoeding ambulancevervoer via 112
Ambulances die via de 112 worden gebeld, worden gefactureerd tegen het enkele tarief van € 60, maar worden niet meer vergoed door de ziekenfonds sinds januari 2019.
-> DKV besloot om ambulancevervoer in het kader van een hospitalisatie via de 112 tot 100% (en niet 50%) te vergoeden, ondanks het ontbreken van een vergoeding voor de mutualiteit.
 

Gerelateerd nieuws