Hoe duid ik mijn POZ en (sociaal) VAPZ correct aan op mijn belastingsbrief?

Deel
FacebookLinkedInInstagram
Het jaarlijkse moment waarop u uw personenbelasting moet invullen, is aangebroken en dat betekent dat Curalia u advies verleent om het formulier correct in te vullen. De codes waar u de premies voor het POZ en Aanvullend Pensioen (VAPZ of sociaal VAP) moet invullen, zijn gelijk aan die van vorig jaar.

Let op: de bedragen gestort voor pensioensparen en langetermijnsparen worden via het Belcotax-systeem automatisch opgenomen in Tax-On-Web, maar bij de premies voor het POZ en (sociaal) VAPZ is dat niet het geval! U moet de bedragen zelf invoeren, anders verliest u het belastingvoordeel van deze stortingen!

1. Waar duid ik de gestorte premie op mijn POZ aan?

Dit duidt u aan in DEEL 1, vak X bij ‘II. Federaal’ bij punt D, code 1342-2342 “bijdragen en premies voor een aanvullend pensioen voor zelfstandigen”. Aangezien er nog geen wettelijke, noch reglementaire bepalingen zijn in verband met het afleveren van een fiscaal attest voor een POZ, vult u hier het bedrag in dat u vorig jaar (voor 31/12/2021) op uw POZ gestort hebt!

2. Waar duid ik de gestorte premie voor mijn (sociaal) VAPZ aan?
De plaats waar u uw VAPZ aangeeft, hangt af van uw statuut en beroepsactiviteit:

a. Bedrijfsleiders
Hier moet u terecht in DEEL 2, Vak XVI, bij de code 1405/2405 “niet-ingehouden persoonlijke sociale bijdragen”. Hier neemt u het bedrag van uw fiscaal attest. U telt dit op bij het bedrag van uw sociale bijdragen. Hier is niets veranderd.

fig1-NL
 

b. Vrije beroepen
Als u een vrij beroep uitoefent, ga dan naar DEEL 2, Vak XVIII, onder de code 1656/2656 “sociale bijdragen”. Ook hier moet u het bedrag van het aangeleverde fiscale attest van de verzekeraar nemen en er het bedrag van de in 2021 betaalde sociale bijdragen bij optellen. Als u een bedrag heeft ontvangen uit hoofde van de regularisatie van sociale bijdragen, moet u dit aftrekken.

fig2-NL

c. Handelsactiviteiten
Dit is de categorie voor apotheker-eigenaars die als natuurlijke persoon werkzaam zijn. Het betaalde bedrag moet worden vermeld in DEEL 2, vak XVII, code 1632/2632 onder de rubriek "sociale bijdragen".

fig3-NL

d. Meewerkende echtgenoot of wettelijk samenwonend partner
Voor hen moeten de voor de (sociaal) VAPZ-betaalde premies worden vermeld in DEEL 2, vak XX, onder code 1451/2451 “sociale bijdragen".

fig4-NL

e. Loontrekkende zorgverleners
Premies die worden betaald door zorgverleners in loondienst met een contract moeten worden opgenomen in deel 1, vak IV, onder punt A. 17 code 1257/2257 onder de rubriek "niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen” code 1257/2257. U vult het op dit formulier vermelde bedrag in op basis van het door Curalia verstrekte attest. Ook hier is er niets veranderd ten opzichte van voorgaande jaren.

fig5-NL

Voor zelfstandige zorgberoepen is VAPZ fiscaal gezien nog steeds de interessantste manier om een pensioenkapitaal op te bouwen. Klik hier voor meer informatie en om een contract af te sluiten.  Voor zelfstandigen zonder vennootschap is POZ een nieuwe manier om een aanvullend pensioen met fiscaal voordeel op te bouwen.
Ter informatie: De Belcotax-attesten (pensioensparen en langetermijnsparen) en die met betrekking tot uw aanvullend pensioencontract voor het jaar 2021 werden midden april per post verstuurd.
Ze zijn ook beschikbaar op uw MyCuralia account onder de rubriek “Mijn documenten”.