Extra week vakantie: welke opties hebben bediende of zelfstandige ouders?

Deel
FacebookLinkedInInstagram
Om de coronabesmettingen maximaal te beperken, ging de kerstvakantie in alle kleuter- en lagere scholen uitzonderlijk maandag al van start. Hierdoor is het voor ouders niet altijd gemakkelijk om extra opvang voor hun kinderen te vinden. Welke opties zijn er voor bedienden en zelfstandigen voorhanden in dit geval?

Werknemers

In oktober 2020 werd voor werknemers het systeem van tijdelijke werkloosheid in het leven geroepen. Ook nu kunnen werknemers hierop beroep doen. Omdat alle kleuter- en lagere scholen op dit moment gesloten zijn, moeten ouders op dit moment geen attest meer voorleggen aan hun werkgever. In principe kan deze laatste een aanvraag van tijdelijke werkloosheid niet weigeren. Een ander voordeel is dat de opname van tijdelijke werkloosheid erg snel gebeurt, in tegenstelling tot het systeem van ouderschapsverlof en tijdskrediet. Deze laatste moeten immers enkele maanden op voorhand aangevraagd worden.

Het is wel belangrijk om te vermelden dat als beide ouders onder één dak wonen, slechts één ouder beroep kan doen op het systeem van tijdelijke werkloosheid. Indien de ouders apart wonen, is dit natuurlijk wel mogelijk. Ook is thuiswerk geen uitsluiting voor tijdelijke werkloosheid.

Concreet moet na de aanvraag van de werknemer, de werkgever een maandelijkse aangifte doen aan de RVA waarin hij/zij de dagen van tijdelijke werkloosheid vermeldt. Dit resulteert in een behoud van loon van 70%, begrensd tot een maximum van €2.840,40 euro. Daarnaast krijgt de werknemer ook een supplement van €5,74 per dag.

Opgelet: alvorens u als werknemer het systeem van tijdelijke werkloosheid benut, wordt u geacht alle vakantiedagen van het jaar opgenomen te hebben. Doet u dat niet, dan zal de RVA de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid terugvorderen voor het aantal vakantiedagen die nog open staan dit jaar.

Zelfstandigen

Zelfstandigen die niet aan de slag kunnen door het thuisblijven van de kinderen kunnen beroep doen op het crisisoverbruggingsrecht. Dit type overbruggingsrecht werd in het verleden reeds toegekend aan zelfstandigen naar aanleiding van de coronacrisis en blijft ook nu geldig.

Om recht te hebben op een uitkering van het crisisoverbruggingsrecht moet de onderbreking van de zelfstandige werkactiviteit volledig zijn (bv. geen thuiswerk). Ook moet deze 7 kalenderdagen bedragen. Door een versoepeling wordt bij een onderbreking van vijf kalenderdagen ook het weekend meegeteld. Op die manier komt de zelfstandige dus aan 7 dagen en kan deze voor de week van 20 tot 26 december een uitkering ontvangen. In tegenstelling tot het systeem van tijdelijke werkloosheid voor bedienden, kunnen beide ouders die onder één dak leven in principe gebruik maken van het crisisoverbruggingsrecht.

jong gezin

Daarnaast gebeurt de berekening van de uitkering voor zelfstandigen niet op basis van het loon, maar is deze forfaitair. Zelfstandigen in hoofdberoep mét gezinslast hebben zo recht op €419,83 voor een onderbreking tussen de 7 en 13 dagen. Zelfstandigen in hoofdberoep zonder gezinslast kunnen rekenen op €335,97. Zelfstandigen in bijberoep hebben recht op de helft van deze bedragen.

Bron: De Tijd