Skip to main content

5 September 2019

Dronken een ongeval veroorzaakt: komt mijn verzekering tussen?

Dronken rijden is niet alleen gevaarlijk voor uzelf en anderen, het is ook nefast voor uw portemonnee. Als u in dronken toestand een ongeval veroorzaakt, zal u niet alleen hoge boetes en eventuele schadevergoedingen moeten betalen, maar kunt u ook problemen krijgen met de verzekering

Als u onder invloed een ongeval veroorzaakt, zal de verzekeraar aanvankelijk de schade aan derden (door de verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering) en aan u vergoeden. Daar komt echter een grote ‘maar’ bij kijken. Als uw verzekeraar immers een oorzakelijk verband kan aantonen tussen uw dronkenschap en schade, vaak als gevolg van een vervolging of veroordeling, kan deze de schadevergoeding terugvorderen.

Het bedrag dat de verzekeraar kan terugvragen is beperkt tot een maximum van 31.000 euro. Zelfs als u een omniumverzekering hebt, is hetzelfde principe geldig: indien uw verzekeraar een causaal verband kan aantonen tussen de schade en uw dronkenschap, betaalt u de schade zelf.

Daarbij komt dat uw verzekeraar in de toekomst wellicht een hogere verzekeringspremie zal vragen of u zelfs geen verzekering meer zal willen aanbieden. Dit is immers een te groot risico voor de verzekeraar: een ongeval door intoxicatie weegt zwaar door. Bij drie weigeringen van verzekeringsmaatschappijen kunt u beroep doen op het Tariferingsbureau dat u een verzekering zal aanbieden, zij het onder erg dure voorwaarden. Wees dus verstandig en zorg voor een Bob als u een glaasje wilt drinken.

Een autoverzekering afsluiten bij Curalia?

Gerelateerd nieuws