De aftrekbare bedragen 2024 voor de opbouw van uw extralegaal pensioen zijn bekend!

Deel
FacebookLinkedInInstagram
Om uw levensstandaard op peil te houden als u stopt met werken, moet u nu anticiperen, want ondanks bepaalde maatregelen door de regering zal uw wettelijk pensioen niet volstaan.

Hier vindt u de bedragen die u kunt sparen in 2024 met fiscale voordelen: 

  • de persoonlijke storting op een aanvullend pensioencontract met solidariteit (SVAP) of zonder solidariteit (VAPZ), 
  • het langetermijnsparen,
  • pensioensparen.

Hieronder vindt u de bedragen die u kunt sparen voor de verschillende contracten:

  Max bedrag 2024 Belastingvoordeel  Belastingverlaging 
Persoonlijke storting met solidariteit (SVAP) € 4.562,82 Tot 54%
+ sociaal voordeel (21%)
€ 2.464
Persoonlijke storting zonder solidariteit (VAPZ) € 3.965,77 Tot 54%
+ sociaal voordeel (21%)
€ 2.141
Pensioensparen € 1.020
€ 1.310
30%
25%
€ 306
€ 327
Langetermijnsparen € 2.450 30% € 735

Persoonlijke storting

  • Voor bedienden, is het maximaal aftrekbare bedrag voor persoonlijke stortingen op een aanvullend pensioencontract met solidariteit (SVAP) beperkt tot 9,4% van het belastbare beroepsinkomsten. Voor zelfstandigen is dit beperkt tot 9,4% van de inkomsten waarop de wettelijke voorlopige sociale zekerheidsbijdragen worden berekend, als zij sparen op basis van een contract met solidariteit (SVAP) of tot 8,17% van het inkomen waarop de wettelijke voorlopige sociale bijdragen worden berekend indien zij sparen op een eenvoudig aanvullend pensioencontract zonder solidariteit (VAPZ).
    Om het u gemakkelijk te maken, stelt Curalia u een berekeningsmodule ter beschikking om het maximumbedrag te bepalen dat u kunt aftrekken.
  • Rendement 2024: gewaarborgde rentevoet van 2,25% NETTO op de premies gestort in 2024 + eventuele winstdeelname.*

Pensioensparen – Langetermijnsparen

  • Het fiscaal aftrekbare bedrag voor Pensioensparen is niet gekoppeld aan de hoogte van uw inkomen.
  • Voor Langetermijnsparen is het aftrekbare bedrag afhankelijk van uw netto belastbaar inkomen. De berekening van het aftrekbare bedrag is eenvoudig: (netto belastbaar inkomen x 6%) + €176,4.
  • Gewaarborgde rentevoet: 2,25% NETTO op de premies gestort in 2024 voor klassieke contracten en voor premies en opgebouwde reserves voor contracten van het type CuraNova + eventuele winstdeelname*.

Vraag een persoonlijk advies aan van de raadgever uit uw regio.
➤ Gebruik nu ‘Optimum Pensioen’ om te weten te komen in welke volgorde u deze pensioenoplossingen het beste gebruikt.
➤  Ik wil een storting doen op mijn Aanvullend Pensioencontract.

*De rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.