Skip to main content

19 April 2019

Artsen: Vergeet uw sociale voordelen niet!

Elke arts die het akkoord artsen-ziekenfondsen niet weigert, kan in ruil voor de naleving van de regels van het RIZIV genieten van een sociale vergoeding.

Deze sociale vergoeding varieert van €2.330 tot €4.941 in 2019 en dient om het aanvullende pensioen op te bouwen die de arts zal helpen om zijn levensstandaard te behouden wanneer hij in pensioen treedt.

socialevoordelenarts

Wat zijn de voorwaarden om voor deze premie in aanmerking te komen:

1.       Het akkoord artsen-ziekenfondsen niet weigeren voor een volledig jaar

2.    De activiteitendrempel bereiken, uitgedrukt als het bedrag dat door het RIZIV wordt vergoed voor uw voordelen, van toepassing op uw specialiteit. Deze activiteitendrempel is gebaseerd op uw activiteit tijdens het “X-2” jaar, dat wil zeggen jaar 2017 voor de voordelen van 2019. Huisartsen en specialisten in opleiding genieten sociale voordelen voor de duur van hun opleiding. De activiteitendrempel wordt niet toegepast tijdens de eerste 5 jaar activiteit na hun specialisatie.

3.     Elk jaar moet een aanvraag ingediend worden voor 28 juni (jaar X+1) voor uitkeringen van het jaar X. Curalia heeft u het gele aanvraagformulier reeds opgestuurd en neemt de volledige administratie voor haar rekening.

Als u aan deze voorwaarden voldoet, is het voor u heel eenvoudig om het voordeelbedrag te ontvangen. Vul het aanvraagformulier in (via de link hieronder) en stuur het ondertekend terug. Curalia zorgt voor de rest. Meer informatie? Bel 02/735.80.55 of mail naar info@curalia.be.

socialevoordelenarts

Gerelateerd nieuws