POZ

Pensioenopbouw
Kinesitherapeut

De POZ (pensioenovereenkomst voor zelfstandigen) is een nieuwe manier voor zelfstandigen die hun activiteit niet via een vennootschap uitoefenen om een aanvullend pensioen met fiscaal voordeel op te bouwen.

Miniatuurvoorbeeld

Sinds 1 juli 2018 is er een nieuwe vorm van pensioensparen voor zelfstandigen zonder vennootschap. Zij kunnen de POZ gebruiken om hun extralegaal pensioen mee aan te vullen.
Deze nieuwe formule baseert zich op de Individuele Pensioentoezegging (IPT), waar alleen zelfstandigen die hun beroepsactiviteit in vennootschap uitoefenen toegang tot hebben.
 
Wat is het voordeel van de POZ ?
Het fiscaal voordeel: U geniet van een belastingvermindering van 30% op de premies die u betaalt zolang u de 80%-regel niet overschrijdt. Dit wil concreet zeggen dat uw totale pensioenopbouw (wettelijk én aanvullend) niet hoger mag zijn dan 80% van uw beroepsinkomen om recht te hebben op de belastingvermindering. Wat betreft de berekening van de 80%-regel, is het CuraNova systeem zeer voordelig.
 
Een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ = eigen storting op uw RIZIV-contract) blijft fiscaal (en sociaal) voordeliger, maar de eigen bijdrage die u hier op kan storten heeft natuurlijk zijn limiet. Indien u al het maximum op uw VAPZ stort (€ 3.800,01), dan biedt de POZ u de oplossing om meer te storten. Zo kan u extra sparen voor een aanvullend pensioen, aangezien u een VAPZ met een POZ kan combineren. Met andere woorden: de POZ vult uw VAPZ aan.