Langetermijnsparen

Pensioenopbouw
Kinesitherapeut

Het langetermijnsparen is, samen met het aanvullend pensioen, een uitstekende manier om uw pensioenkapitaal mee op te bouwen of om uw dierbaren te beschermen tegen de financiële gevolgen van uw eventuele vroegtijdig overlijden. Het langetermijnsparen van Curalia combineert rendabiliteit met flexibiliteit en zekerheid.

Miniatuurvoorbeeld

De verzekering is ook fiscaal voordelig: u kan genieten van een fiscaal voordeel van 30% (inkomen 2021) van het gestorte bedrag.
Het maximaal aftrekbaar bedrag in 2021 is € 2.350.

CuraNova

Curalia biedt u de mogelijkheid aan om uw RIZIV-tussenkomst op een verzekeringscontract te storten: het CuraNova-contract.

CuraNova combineert de garantie van een verzekeringscontract met de flexibiliteit van de rentevoet die jaarlijks herzienbaar is, en rendement

Dit verzekeringscontract werkt niet volgens de klassieke manier, maar hier is de rentevoet van toepassing op de volledige reserve. Het opgebouwde kapitaal is gegarandeerd.
In 2021 is de rentevoet op dit CuraNova contract 0,60% netto. Hier kan aan het eind van het jaar eventueel een winstdeelname, een herverdeling van de winst van de vereniging aan toegevoegd worden. Deze winstdeelname is niet gegarandeerd ena jaarlijks herzienbaar. Curalia is noch wettelijk noch contractueel verplicht om over te gaan tot winstdeelname en het recht op winstdeelname bij een individuele overeenkomst afhangt van de discretionaire bevoegdheid van Curalia.
Curalia biedt u een contract aan met vrijwillige en flexibele premies, met een minimum van € 50 per storting en € 100 per jaar. Dit systeem laat u toe jaarlijks het bedrag van de premie aan te passen in functie van uw financiële mogelijkheden. Bovendien ontvangt u interest van zodra de premie op uw contract gestort is.
Het langetermijnsparen is onderworpen aan het Belgisch recht met een gegarandeerde rentevoet van het type tak 21. Deze contracten worden gewaarborgd door het Garantiefonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor levensverzekeringen tak 21 en bedraagt € 100.000 per verzekeringsnemer en per verzekeringsmaatschappij. 
De instapkost bedraagt 4,95% op elke storting. Er worden geen beheerskosten of andere kosten aangerekend behalve in geval van vervroegde uitstap op 60 jaar: 5% (verminderd met 1% per jaar gedurende de 5 laatste jaren van het contract). 
Er is geen premietaks noch taxatie op de winstdeelname van toepassing. 
De taxatie op de uitkering is van toepassing van zodra één premie een belastingvoordeel heeft opgeleverd.
Een taks van 10% is verschuldigd op de verworven reserve (exclusief winstdeelname) op de 60e verjaardag van de aangeslotene, behalve voor de contracten afgesloten vanaf de leeftijd van 55 jaar, waar de taxatie op de 10e verjaardag van het contract plaatsvindt. 
Bij overlijden van de aangeslotene wordt het kapitaal belast aan een tarief van 10% (te verhogen met de gemeentebelastingen). 
De financiële informatiefiche en de algemene voorwaarden zijn beschikbaar op deze pagina. Jaarlijks ontvangt u als verzekeringnemer een volledig overzicht van uw contract.
Elke klacht kan worden gericht aan onze klachtendienst via klacht@curalia.be of t.a.v. de Compliance Officer, Tweekerkenstraat 33 te 1000 Brussel. Indien dit geen oplossing biedt, dan kan u zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel of www.ombudsman.as.